Seurakunnan hallinto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kirkkovaltuustoon kuuluu 23 luottamushenkilöä. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen, päättää kirkollisveroprosentin, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen kokoukset ovat julkisia.

 

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja sekä viisi varsinaista jäsentä.

 

Toimielinten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kokousten jälkeen virastossa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Nähtävillä olosta kuulutetaan seurakunnan ilmoitustaululla, joka sijaitsee kirkkoherranvirastossa.

Kuva Pyhän Ristin kirkon portista

Ota yhteyttä

Virpi Järvinen
Kirkkoherra
Pappilanniementie 9
13880 Hattula
Riitta Taivalmaa
Talouspäällikkö
Pappilanniementie 9
13880  Hattula