Hattulan seurakunnan lähetystyö

kuva puusta afrikassa

Anni ja Heikki Takko Senegalissa

 

Anni ja Heikki Takko ovat lähteneet lastensa kanssa Senegaliin elokuussa 2016. Suunniteltu työkauden kesto on 24 kuukautta. Heidän asemapaikkansa on Dakar. Työkauden alkuun kuuluu kieliopinnot työn ohessa, jotta he pystyvät työskentelemään paikallisten työntekijöiden kanssa. Anni työskentelee Länsi-Afrikan kirkollisen työn koordinaattorina vastuualueena Senegal ja Mauritania. Heikki työskentele alueellisena kehitysyhteistyö-koordinaattorina (60 %) ja Senegalin luterilaisen kirkon omaehtoisuuden kehittämisen asiantuntijana (40 %). Viimeksi mainitussa roolissa hänen päätehtävänään on avustaa kirkkoa sen itsekannattavuushankkeissa toimivien henkilöiden kouluttamisessa ja uusien hankkeiden suunnittelussa.

Anni on syntynyt Hämeenlinnassa ja asui Suomessa ollessaan Janakkalassa. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2004). Anni on aiemmin työskennellyt Suomen Lähetysseuran työntekijänä Nepalissa vuosina 2012–2016 kummityökoordinaattorina ja kehitysyhteistyön tiedottajana. Lisäksi työkokemusta Annilla oli ennen Lähetysseuran työhön astumista kertynyt tutkijana yliopistolla, tiedottajana sekä rahoitusalalla Osuuspankissa.

Anni on asunut lapsena Tansaniassa, jossa hänen vanhempansa olivat Lähetysseuran työssä.

 

Heikki on syntynyt Loimaalla ja asui Suomessa ollessaan Janakkalassa. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2005). Hän on aiemmin toiminut Suomen Lähetysseuran työntekijänä Nepalissa vuosina 2012–2016 kehitysyhteistyön neuvonantajana ruokaturvaan liittyvissä hankkeissa. Ennen Lähetysseuran työhön astumista, vuonna 2011, Heikki työskenteli pitkään tuoteryhmäpäällikkönä Hankkija Maatalous Oy:ssä.

 

Annin ja Heikin perheeseen kuuluu kolme lasta: Minttu (s. 2006), Santtu (2008) ja Siiri (2010). Takkojen koti Suomessa on Tervakoskella.

Teija ja Michael Greed: raamatunkäännöstyö Venäjällä

 

Teija ja Michael olivat mukana kääntämässä Raamattua eräälle Venäjän vähemmistökielelle yhdessä paikallisten kääntäjien kanssa. Työ valmistui vuonna 2016. Raamatunkäännöstyö muiden vähemmistökielten parissa jatkuu.

Muut tuettavat kohteet

  • Lähi-idän raamattutyö

  • Bangladeshin koulutyö

  • Kristillinen satelliittitelevisiotyö SAT-7 kanavilla Lähi-idässä

  • Rauno ja Eeva-Liisa Rantasuomelan työ Angolan kirkon työyhteydessä

  • Mauritanian kummilapsiprojekti (Katinalan lähetyspiiri)

Rukous lähetystyön puolesta.

 

Jumala, isämme. Sinä olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan kertomaan rakkaudestasi sanoin ja teoin. Anna palvelijoillesi voimaa ja viisautta heille uskomiisi tehtäviin. Rohkaise meitä tukemaan lähetystyötä ja hädänalaisten palvelua rukouksin ja aineellisin varoin. Auta meitä näkemään vastuumme lähimmäisistä koko seurakunnan yhteisenä tehtävänä. Aamen.

Ebenezer teologinen seminaari Nepalissa /Nepal Ebenezer Bible College (NEBC)

Nepal on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä valtioista. NEBC on Nepalin Kansallisen Kirkkojen Yhteisön (National Churches Fellowship of Nepal, NCFN) perustama ja sen alaisuudessa toimiva pappisseminaari. Seminaari tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (B.Th.) peruskoulutuksen suorittaneille nuorille. Siellä järjestetään myös lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille sekä muille vastuunkantajille. Toiminnan tavoitteena on kohottaa teologisen koulutuksen tasoa ja saada lisää koulutettuja pappeja seurakuntiin.

Sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat usein varsin köyhiä eivätkä pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti. Tämän vuoksi seminaarin on turvauduttava ulkoiseen tukeen. Lähetysseura tukee seminaarin toimintaa sekä taloudellisen tuen että vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Namibian diakoneja koulutetaan papeiksi

Namibia on pitkään ollut Hattulan seurakunnalle tärkeä lähetystyön kohde. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan Namibian Engelan seurakuntaopiston kurssia, jolla diakoneista koulutetaan pappeja. Namibian itäinen hiippakunta on Tampereen hiippakunnan ystävyyshiippakunta. Tähän tukeen käytetään vapaaehtoista lähetyskannatusta ja näin Namibian tukeminen on edelleen ajankohtaista.

Namibiassa on kova pappispula. Esimerkiksi Kavangolla Rundussa yhden pastorin työhön kuuluu hoitaa yhteensä 39 kappeliseurakuntaa. Useimmat kirkot ovat niin kaukana, että jumalanpalvelusmatkaan menee koko päivä.