Hattulan seurakunnan lähetystyö

Kristilliseen uskoon kuuluu sen levittäminen.  Jumala lähetti Poikansa, joka lähettää opetuslapsensa kaikkien kansojen pariin tekemään lisää opetuslapsia.  Hattulassa ei olisi seurakuntaa, jos sanomaa Jeesuksesta ei olisi tuotu Suomeen.  Suuren lahjan saanut olisi itsekäs, jos ei jakaisi saamastaan lahjasta muillekin.  Lähetys eli missio on seurakunnan tehtävä, joskin se hoidetaan usein niin, että seurakunnat ja yksityiset kristityt tukevat lähetystyöhön erikoistuneita järjestöjä.

Lähetysjärjestöt rekrytoivat, kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.  Lähetysjärjestöt myös kanavoivat varoja sinne, missä on jo kristillisiä seurakuntia, jotka tarvitsevat tukea vaikkapa jäsentensä kouluttamiseen ja Raamatun kääntämiseen.  Maihin, joihin kristityt lähetystyöntekijät eivät pääse, voidaan lähettää kristillisiä ohjelmia radion ja muiden joukkoviestimien kautta.

Nykyään lähetystyöntekijät eivät useinkaan ole "saarnaajia" vaan toimivat asiantuntijoina tehtävissä, joihin paikallisella kirkolla ei ole ammattitaitoisia työntekijöitä omasta takaa.  Hattulan seurakunnan "nimikkolähetit", siis lähetystyöntekijät, joiden tukemisesta olemme tehneet sopimuksen, ovat pitkälti tällaisissa tehtävissä.

Hattulan seurakunnassa lähetystyötä tehdään esimerkiksi kolehteja keräämällä, rukoilemalla jumalanpalveluksessa nimikkolähettien puolesta ja osoittamalla vuosittain talousarviosta määrärahoja lähetystyön eri kohteisiin.  Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen.  Hyvän Tuomaan lyhtykirkon ja pääsiäisyön messun jälkeen järjestettävät tarjoilut ovat jo perinne, niin että tarjoilusta kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.  (Jos haluat vapaaehtoisena osallistua tarjoilujen ym. järjestämiseen, soita 044 7474050.)  Hattulan kirkossa on lähetyskynttelikkö, johon voi messuun tullessaan käydä sytyttämässä 50 centin maksua vastaan kynttilän lähetykselle.  Yksityiset seurakuntalaiset voivat tehdä lahjoituksia suoraan lähetysjärjestöille.

Anni ja Heikki Takko Senegalissa

Anni ja Heikki Takko lähtivät lastensa kanssa Senegaliin elokuussa 2016. Heidän asemapaikkansa siellä on Dakar.  Anni työskentelee kirkollisen työn koordinaattorina vastuualueena Senegal ja Mauritania. Heikki työskentelee kehitysyhteistyön koordinaattorina (60 %) ja Senegalin luterilaisen kirkon omaehtoisuuden kehittämisen asiantuntijana (40 %). Viimeksi mainitussa roolissa Heikki avustaa kirkkoa sen itsekannattavuushankkeissa toimivien henkilöiden kouluttamisessa ja uusien hankkeiden suunnittelussa.

Anni on syntynyt Hämeenlinnassa ja asui lapsena Tansaniassa, jossa hänen vanhempansa olivat Suomen Lähetysseuran työntekijöinä.  Anni on maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2004), ja ennen lähtöään lähetystyöhön hän ehti olla Suomessa tutkijana yliopistolla, tiedottajana sekä rahoitusalalla Osuuspankissa.   

Heikki on syntynyt Loimaalla ja on myös maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2005).  Vuoteen 2011 asti hän oli tuoteryhmäpäällikkönä Hankkija Maatalous Oy:ssä.

Suomen Lähetysseura lähetti Takot ensin Nepaliin, jossa he olivat vuodet 20122016, Anni kummityökoordinaattorina ja kehitysyhteistyön tiedottajana ja Heikki neuvonantajana ruokaturvaan liittyvissä hankkeissa.  Takkojen lähdettyä Senegaliin heistä tuli vuoden 2016 lopulla Hattulan seurakunnan nimikkolähettejä, kun aikaisemmin Senegalissa toimineet nimikkolähetit Teija ja Raimo Laine jäivät Suomeen.

Takkojen koti Suomessa on Tervakoskella.  Perheeseen kuuluu kolme lasta:  Minttu (s. 2006), Santtu (2008) ja Siiri (2010).

Teija Greed: raamatunkäännöstyö Venäjällä

Greedin perhe asui Venäjällä toistakymmentä vuotta, jolloin Teija ja hänen aviomiehensä Michael osallistuivat Raamatun kääntämiseen eräälle vähemmistökielelle paikallisten kääntäjien kanssa. Työ valmistui vuonna 2016.  Nyt Greedit asuvat Suomessa, mutta Teija on edelleen Suomen Ev.-lut. Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä ja Hattulan seurakunnan nimikkolähettinä avustamassa muita käännöshankkeita Venäjän eri vähemmistökielillä.

Ebenezer teologinen seminaari Nepalissa /Nepal Ebenezer Bible College (NEBC)

Nepal on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä valtioista. NEBC on Nepalin Kansallisen Kirkkojen Yhteisön (National Churches Fellowship of Nepal, NCFN) perustama ja sen alaisuudessa toimiva pappisseminaari. Seminaari tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (B.Th.) peruskoulutuksen suorittaneille nuorille. Siellä järjestetään myös lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille sekä muille vastuunkantajille. Toiminnan tavoitteena on kohottaa teologisen koulutuksen tasoa ja saada lisää koulutettuja pappeja seurakuntiin.

Sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat usein varsin köyhiä eivätkä pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti. Tämän vuoksi seminaarin on turvauduttava ulkoiseen tukeen. Lähetysseura tukee seminaarin toimintaa sekä taloudellisen tuen että vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Muut tuettavat kohteet

  • raamattutyö Lähi-idässä / Suomen Pipliaseura

  • koulutyö Bangladesissa / Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä

  • Kristillinen satelliittitelevisiotyö SAT-7 kanavilla Lähi-idässä / Medialähetys Sanansaattajat ry

  • Rauno ja Eeva-Liisa Rantasuomelan työ Angolan kirkon työyhteydessä

  • Mauritanian kummilapsiprojekti (Katinalan lähetyspiiri)

Rukous lähetystyön puolesta.

Jumala, isämme. Sinä olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan kertomaan rakkaudestasi sanoin ja teoin. Anna palvelijoillesi voimaa ja viisautta heille uskomiisi tehtäviin. Rohkaise meitä tukemaan lähetystyötä ja hädänalaisten palvelua rukouksin ja aineellisin varoin. Auta meitä näkemään vastuumme lähimmäisistä koko seurakunnan yhteisenä tehtävänä. Aamen.