Saarna Hattulan kirkossa neljäntenä paastonajan sunnuntaina 11.3.2018

Joh. 6: 48-58

Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.”
    Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”

Sana "leipä". Hyvä, tuoksuva, pehmeä ja lämmin leipä. Jokaiselle meille nousee mieleen kuva päivittäisestä leivästä. Meille suomalaisille leipä on itsestäänselvyys. Se on usein lisuke ruualla ja sitä syödään välipalana. Mutta näin ei aina ole ollut. Leivän merkitys meille suomalaisille oli ennen vanhaan kuitenkin aivan toinen. Hieman yli sata vuotta sitten Suomessakin oli nälänhätä. Halla vei viljan ja moneen taloon tuli puute viljasta, perusruuasta. Ihmiset joutuivat lähtemään kerjuulle, etsimää ja pyytämään päivittäistä ruokaansa eli leipäänsä.. Pitkään kielessämme oli sanonta, että joutuu köyhtyessään lähtemään mierontielle eli kerjuulle. Tuossa kirkkomme läheisyydessä on Mierolansilta, joka liittyykin tähän sanontaan.

Sata vuotta sitten maamme oli sodassa. Meillä oli sisällissota, jota kutsutaan näkökulmasta riippuen kansalaisota, veljessota, punakapina, torpparikapina, luokkasota, vapaussota, vallankumous. Tuolla sodalla on monta nimeä ja nimillä monta puolta ja kannattajaa. Professori Pertti Haapala Tampereen yliopiston historian laitokselta on laatinut sodan eri nimistä seuraavan yhdistelmän: "Suomen vuoden 1918 sota oli sisällissotaa, jossa työväestö kävi luokkasotaa porvaristoa vastaan saavuttaakseen kansalaisuuden, jonka se sai – kiitos Suomen kansallisen vapautumisen, jonka puolesta porvaristo taisteli voidakseen kukistaa työväen kapinan ja vallankumouksen". Tämä sota on Suomessa edelleenkin herkkä aihe, enkä siitä tästä syystä enempää käy todistamaan. Suomen kansa yhdistyi tuon sodan jälkeen vasta Talvisodan aikana, kun kansamme kävi yhdessä sotaan yhteistä vihollista, Neuvostoliittoa vastaan. Tänä päivänä on yhä useamman suomalaisen sukujuurissa niin valkoisia kuin punaisiakin raitoja.

Palatkaamme siis päivän evankeliumitekstiin. Ennen viljaa pidettiin pyhänä asiana. Se oli Jumalalta saatu lahja. Kylmien ja märkien kesien jälkeen tiedämme, että kovakin työ ja viljely on turhaa, jos luonto ei ole ihmisen puolella. Ennen vanhaan, kun halla tai pakkanen vei sadon, oli jauhoja jatkettava petulla tai oljilla, jotta saatiin aikaiseksi edes jonkinlaista leipää.

Leivän leipomisen ja syömisen ympärille on kertynyt paljon uskomuksia. Koska leipä oli kallisarvoista, taikinaakin piti varjella. Leipätiinun eli astian pohjaan veistettiin risti. Kun taikinaa kohotettiin, painettiin kämmensyrjällä risti taikinan pintaan. Olen vielä tänäkin päivänä nähnyt, kuinka moni vanhempi leipoja tekee ristikuvion leipä- tai pullataikinansa pintaan.

Olin vuosikymmeniä sitten eräässä isossa pohjalaisessa leipomossa kesätyössä. Isäni oli tuossa leipätehtaassa leipurimestarina. Kun isoa leipämassaa alettiin tekemään ja sitä lähdettiin nostattamaan, teki leipurimestari siihen ristin kämmensyrjällään. Hän huomasi katseeni ja hymyili salaperäisesti todeten, että ”tämä on leipämme salainen ainesosa ja näin tästä leivästä tulee erityisen hyvää”.

Aiemmin leivän kunnioitus opetettiin lapsille jo pienestä. Mitään osaa leivästä ei saanut heittää pois vaan kaikki oli syötävä. Tämä kuulostaa nykyihmisen korviin kummalliselta. Leipää menee järjettömiä määriä kaatopaikoille ja harva meistä syö päivän parin vanhaa leipää. Peräti yksi viidesosaa jokapäiväisestä leivästämme menee kaatopaikalle. Jeesus itse opetti meille rukouksessaan pyytämään jokapäiväistä leipäämme.

Kun rukouksessa pyydämme jokapäiväistä leipäämme, on sen merkitys paljon laajempi kuin pelkästään leipä. Silloin puhumme kaikesta siitä ruuasta mitä me tarvitsemme elääksemme, mutta ehkä myös vielä yli senkin tarpeen kuin vain ruuan tarpeen. Mutta me elämme monenlaisen asian ja jopa ruuan yltäkylläisyydessä ja liikatuotannossa, että koko rukous on tuntunut menettäneen merkityksensä. Emme osaa olla kiitollisia Jumalan antimista, vaan pidämme kaikkea itsestään selvyytenä.

Diakoniatyössä ja lähetystyössä lähdetään siitä, että työkentällä saadaan ihmisten perusasiat kuntoon. Ruokaa nälkäisille ja katto kodittomien päänpäälle, puhtautta ja terveyttä sairaille, nämä ovat molemmissa työmuodoissa ykkösasioita. Kun ihmisellä on perusasiat kunnossa, hän jaksaa keskittyä myös elämän tärkeisiin sisältökysymyksiin. Tämän jälkeen voidaan pohtia, mitä on tuo Jeesuksen kertoma: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” Aivan ilmeisesti Hän tarkoittaa jotain sellaista, mikä on enemmän ja syvempää kuin jokapäiväisen elannon perässä juokseminen. Erämaassa mannaa syöneet esi-isät ovat kuolleet. Tavallinen leipä ylläpitää ihmisen ruumiillista elämää, eikä sitäkään loputtomiin.

Paaston aika kutsuu meitä pohtimaan kulutustottumuksiamme ja suhdettamme jokapäiväiseen leipäämme. Voimme paastota lihasta, alkoholista, makeisista, huonoista tottumuksista ja pahoista tavoistamme. Tiputamme näin ehkä pari kiloa ja fyysinen olotilamme kohentuu. Mutta todellisuudessa paastoaminen ei tarkoita oman fyysisen olotilan parantamista, vaan ihan jotain muuta. Paaston tarkoituksena on katseen keskittäminen Kristukseen ja Hänen seuraan hakeutuminen. Paaston tehtävä on karsia elämästämme turhia asioita pois ja tehdä tilaa Kristukselle.

Jeesus sanoo, että Hän on Elämän leipä.  Jeesuksen puheen keskeinen lupaus on ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan (Joh.6:35)” Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu useaan otteeseen ikuisesta elämästä ja sen toivosta. Luvussa 11 Jeesus keskustelee Lasaruksen sisaren Martan kanssa ja sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?" "Uskon, Herra", Martta vastasi, "minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan."

Jeesuksen lupaus ikuisesta elämästä heijastaa Johanneksen pelastuskäsityksen yksilökeskeistä ja toteutunutta luonnetta. Tämän käsityksen rinnalla Johanneksen evankeliumissa puhutaan myös aikojen lopulla tapahtuvasta yhteisestä ylösnousemuksesta. Nämä kaksi käsitystä rinnan heijastavat sitä ajatusta, että meillä on lupaus Kristuksessa iankaikkisesta elämästä, joka toteutuu aikojen lopulla. Evankeliumissa korostetaan, että Jeesukseen uskova on jo siirtynyt kuolemasta elämään ja että Jeesukseen uskova saa elää eikä ikinä kuole.

Tänään pääsemme yhdessä nauttimaan Kristuksen juhla-ateriaa. Ajatus siitä, että ehtoollinen välittää elämän lahjan, oli yksi varhaisemmista ehtoollisen tulkinnoista. Esimerkiksi Johanneksen kanssa suunnilleen samoihin aikoihin kirjoittaneen Ignatios Antiokialaisen mukaan murrettu leipä on ”kuolemattomuuden lääke, vastamyrkky, jonka vaikutuksesta emme kuole, vaan elämme ikuisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Ehtoollisessa liitymme Kristukseen, joka lahjoittaa meille ruumiinsa ja verensä kautta iankaikkisen elämän.

Seurakuntapastori Tiina Heino

 

Saarna yhdeksäntenätoista sunnuntaina helluntaista 15.10.2017 Tyrvännön kirkossa

saarnateksti Markus 12: 28-34
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?”
Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’  Näitä suurempaa käskyä ei ole.”
Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.”
Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

 

Minua viehättää tässä mainitussa lainopettajassa se, että kun hän oli syystä tai toisesta päässyt kuulemaan Jeesuksen käymää keskustelua fariseusten ja saddukeusten kanssa ja huomasi, että Jeesuksen puheissa oli hyvin koskettavaa viisautta, hänkin rohkaistu kysymään oman kysymyksensä. Joskus tämän askeleen ottaminen on ratkaisevaa. Tällä kertaa yhteinen ymmärrys löytyi vaikka usein heillä, jotka omasta mielestään tiesivät paljon, tilanne päättyi väittelyyn tai vihastumiseen.

Nyt myös kysyjälle avautui, että juuri rakkauden kaksoiskäsky ilmaisee elämästä sen olennaisimman, tärkeimmän, sen, mikä antaa merkityksen. Se luotaa syvälle perimmäisiin kysymyksiin ja vastaa niihin yksinkertaisesti. Kun sitä miettii, niin voi ajatella, että eihän tämän elämän pitäisi niin vaikeaa olla. Yksinkertaisesti vain rakastaisimme Jumalaa ja toisiamme ja kaikki olisi hyvin. Miksi me olemme tehneet tästä niin vaikeaa? Vai odotetaanko meiltä kuitenkin kohtuuttomia, sellaista, mihin emme yllä. Luulen, että tämä on meidän useimman kokemus. Joskus jo nuorena, kun innokkaasti etsi vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin, joutui myöntämään, ettei tämä olekaan niin helppoa kuin voisi luulla. Kipuilua riitti, kun usein joutui huomaamaan, että sitä hyvää, mitä tahdon en tee ja se, mitä en tahtoisi, tapahtuu kuitenkin. Tämän todellisuuden kanssa joudumme yhä elämään. On helppo huomata, että itsekkyys ja aito rakkaus ovat pysyvästi toistensa vastakohdat. Omassatunnossamme Jumala kuitenkin laittaa meidät peilin eteen. Aina siihen ei ole mukava katsoa. Rakkauden käsky vaatii ihmistä unohtamaan itsensä. Omien kykyjen, voimien ja viisauden sijasta tulee luottaa Jumalaan. Häneen ihmisen tulisi suunnata sydämensä, mielensä, sielunsa ja voimansa.

Näin reformaation merkkivuonna lienee kohdallaan viitata tässä omantunnon kamppailussa Lutherin vahvaan kokemukseen, joka muodostui koko kirkon uudistuksen merkkikohdaksi.

Nuoren miehen kipuilut elämän tärkeimmän kysymyksen kanssa johtivat hänet ankaraan luostarielämään. Ajatuksena hänellä oli, että hän tekee kaikkensa, että voisi täyttää Jumalan tahdon. Näin Luther luostarivuosinaan tuli testanneeksi perinpohjin omien ansioiden riittävyyttä pelastuksen asiassa. Lainvaatimus sydämessään hän suoritti uskoaan ja mitä paremmin hän elämällään yritti kelvata Jumalalle sitä rauhattomampi hänestä tuli. Hän sai tässä apua sielunhoitajaltaan ja esimieheltään Johann von Staupitzilta, joka antoi ymmärtää, että todellinen katumus alkaa rakkaudella Jumalaan ja Jumalan tahtoon, vanhurskauteen. Vaikka tämä lohdutti Lutheria suuresti, ei se kuitenkaan avannut solmua siinä kysymyksessä, mistä ihminen voisi saada tuon vaaditun rakkauden, joka oli tien alkukohtana. Lutherin peruskysymyksenä oli kuinka löytää armollinen Jumala tai toisin sanoen miten ihminen voi saavuttaa yhteyden Jumalaan ja levollisuuden mieleensä? Hänen tätä miettiessään heräsi hänessä jälleen, kuten usein ennenkin, suorastaan (intohimoinen) viha sitä julmaa Jumalaa kohtaan, joka vaati aina rakkautta, mutta teki kuitenkin tuon rakkauden luoduilleen aivan mahdottomaksi. Lutherin löytö syvän kamppailunsa jälkeen luostarin askeettisessa tornikammarissa oli se, että ihminen ei voi koskaan omalla yrittämällään täyttää Jumalan tahtoa vaan siihen on kokonaan toinen tie. Kun hän tulee tuntemaan, että hänestä ei todellakaan löydy sitä hyvää, mitä Jumala vaatii ja minkä raamattu osoittaa elämän tärkeimmäksi asiaksi, hän saa sen lahjaksi Jumalalta uskon kautta. Roomalaiskirjeen sanat: Vanhurskas on elävä uskosta, valasivat hänelle Jumalan rakkauden kasvot. Koska Jumala on rakastanut meitä, mekin voimme rakastaa häntä ja toisiamme.

Rakkaudella on ollut aina hintansa. Myös Jumalan rakkaudella. Isämme, Luoja, rakastaa kärsivää maailmaa äärettömän paljon. Sen vuoksi hän lähetti Poikansa maailmaan ja luopui hänestä. Jeesus Kristus kulki uhrautuvan rakkauden tien loppuun asti. Hän antoi elämänsä, jotta meillä olisi rauha Taivaallisen Isämme kanssa ja yhteys häneen. Puhumme Ristin rakkaudesta. Suurinta käskyä ei voi täyttää, jos pitää kiinni omasta edusta, jos kieltäytyy rististä.

Risti on Jumalan uhrautuvan rakkauden, armon tunnus. Armo kohdistuu niihin, joilta puuttuu kaikki: oma hyvyys, oma viisaus ja omat voimat. Ristin rakkaus ulottuu nälkäisiin, vähäisiin, syntisiin, itsekkäisiin ja pahoihin – meihin. Ristin rakkaus antaa anteeksi ja rohkaisee eteenpäin. Se kutsuu myös toteuttamaan tehtävää, joka on vielä kesken. Lainaan vielä pari lausetta Lutherin tekstiä: Omistettuasi uskossa Kristuksen, jonka kautta olet vanhurskas, ryhdy sitten rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Huuda avuksi, ylistä, kiitä ja tunnusta Jumalaa, tee hyvää lähimmäisellesi ja palvele häntä ja täytä velvollisuutesi. Nämä ovat todella hyviä tekoja. Ne purkautuvat esiin sellaisesta uskosta ja sydämestä, joka on iloinen siitä, että meillä on anteeksiantamus lahjana Kristuksen kautta.

Mitä voisimme tehdä, jotta syntyisi sovinto ihmisten kesken ja maailmamme olisi oikeudenmukainen ja parempi elää? Keinoja on monia, ja rakkaus on kekseliäs. Olennaista on, että juuri minä etsin tavan auttaa heitä, jotka nyt kärsivät ja unohdetaan. Näin tehden ja toisen sijaan asettuen, huomaa, että itsekin muuttuu. Itsekeskeisyyden tilalle tulee yhteys, vääryys muuttuu oikeudeksi, viha vaihtuu rakkaudeksi, koston sijalla on anteeksianto. Silloin Jumala hyvyys ja armo saavat tilaa – niin minussa ja sinussa kuin siellä kaukanakin.

Joka kerran kun rukoilemme ”tapahtukoon sinun tahtosi” rukoilemme itsellemme voimaa rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseämme. Kun lisäämme rukoukseen sanat ”niin maan päällä kuin taivaassa” rukoilemme, että kaikkialla maailmassa, jokaisen ihmisen, kansan ja kansakunnan kohdalla voisi toteutua Jumalan hyvä tahto.

Me ymmärrämme, että käskyissä on ilmaistuna elämän oma laki. Sekä käskyjen rikkomisen että niiden noudattamisen seuraukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain ihmiseen itseensä. Ne heijastuvat myös perheeseen ja yhteiskuntaan sukupolvesta toiseen. Itsensä rakkaudessa heikoksi tunteva saa lohdutusta siitä, että Jumala rakastaa. Hän voi elää tästä rakkaudesta ja antaa sen virrata eteenpäin. Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla, tukea heitä ja muistuttaa siitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sellaisena mittaamattoman arvokas.

Virpi Järvinen, kirkkoherra