Uskonkysymysten pohdintaryhmä

HUOM!  Ryhmän oli alun perin suunniteltu aloittavan jo tiistaina 24.9. (kuten mm. kausiesitteessä ja sanomalehdessä on ilmoitettu), mutta ensimmäistä kokoontumista on jouduttu lykkäämään viikkoa myöhemmäksi lokakuun ensimmäisen päivän iltaan!

Osallistujien omista kysymyksistä liikkeelle lähtevä keskusteluryhmä kokoontuu loka-huhtikuussa tiistai-iltaisin yhteensä viisitoista kertaa.  Ryhmäläiset osallistuvat myös yhdessä joihinkin jumalanpalveluksiin.  Keväällä pohdintaryhmän toiminta päättyy yhteisen ateriaan.

Ryhmä kootaan lokakuun alkuun mennessä, ja kun toimintakausi on alkanut, sen kokoontumisista ei enää ilmoitella seurakunnan tiedotuksessa.  Uskonkysymysten pohdintaryhmä on tarkoitettu aikuisille, jotka pohtivat uskoa, hengellisyyttä ja elämää kristittynä, olkoot ennestään mukana seurakunnan toiminnassa tai eivät.  Myös kirkkoon kuulumattomat ovat tervetulleita.  Ohjaajana toimii vapaaehtoinen seurakuntalainen; tukena on seurakunnan pappi, joka osallistuu noin joka kolmanteen kokoontumiseen.

Elo-syyskuussa 2019 koottava ryhmä aloittaa toimintansa 1. lokakuuta Parolassa, Punojanportissa (Punojantie 3).  Tiedustelut ja ilmoittautumiset siihen mennessä Nina Aitolalle p. 050 3691010 (iltaisin), sähköposti n.aitola[ät]gmail.com

Ryhmä kokoontuu aloituskerran jälkeen parittomien kalenteriviikkojen tiistai-iltoina 8.10.201921.4.2020 (ei kuitenkaan 31.12.) kello 18:n ja 20:n välillä.  Ryhmäläisten toivotaan mahdollisuuksien mukaan osallistuvan joihinkin jumalanpalveluksiin, joista ensimmäinen on 20.10.2019 klo 10 Tyrvännön kirkossa (sovitaan kimppakyydeistä).

Hengellisten kysymysten pohdintaa ja toisiin tutustumista

Mitä usko on?  Mihin nykyihminen tarvitsee Jeesusta?  Mikä on enkeleiden rooli maailmassa?  Tässä on muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joita aikuisille tarkoitetussa uskonkysymysten pohdintaryhmässä voitaisiin käsitellä.

Osallistujalähtöisyys

Ryhmä toimii osallistujalähtöisesti eli ensimmäisellä kerralla kootaan osallistujien erilaisia hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä.  Kokoontumisten ohjelma muotoutuu näiden kysymysten pohjalta.  Niinpä aloittava ryhmä on joka vuosi erilainen kuin aikaisemmat.  Kaikki tavalla tai toisella uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen liittyvät kysymykset ovat sallittuja, eikä tyhmiä kysymyksiä ole.  

Suvaitsevaisuutta ja kunnioittamista

Suvaitsevaisuus ja osallistujien näkemysten kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja ryhmässä.  Manipulointia tai painostamista ei sallita.  Ryhmässä saa kyseenalaistaa asioita eikä valmiita vastauksia pyritä antamaan.  Osallistujat voivat olla jo mukana seurakunnan toiminnassa tai vaikkapa kirkkoon kuulumattomia henkilöitä.  Joku halua syventää uskoaan; toinen saattaa pohtia, uskooko ylipäätään mihinkään.  Tulijalla ei siis tarvitse olla mitään uskonnollista vakaumusta.  Ryhmään voi tulla vain kyselemään ja tutkailemaan asioita.

Kokemusten jakaminen

Jokaisella on oma elämäntarinansa ja jotakin jaettavaa.  Jokaisen oma kokemus on kokijalleen aito ja todellinen.  Kukaan ei voi sanoa, että sinun kokemuksesi on väärä.  Jokainen päättää itse, miten paljon haluaa elämästään ja näkemyksistään muille kertoa.  Joku saattaa haluta vain kuunnella.  Jakamisen ideana on, että kaikki voivat oppia toisiltaan.  Keskustelut ovat luottamuksellisia.  Tavoitteena on, että jokainen ryhmäläinen voisi kokea tulleensa kuulluksi.

pitkospuut
risti kädessä