Kasteessa lapsi liitetään Kristuksen opetuslapseksi ja seurakunnan yhteyteen. Kasteen tulisi tapahtua noin kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kaste voidaan toimittaa kodissa tai seurakunnan tiloissa. Kasteesta sovitaan kastepapin kanssa hyvissä ajoin. Kastepappi käy tavallisesti keskustelemassa kotona kastetoimituksesta, jolloin sovitaan tarkemmin toimituksen yksityiskohdista. Kastettavalla lapsella tulee olla kaksi kummia, jotka ovat ev.lut. kirkon konfirmoituja jäseniä.

 

Kastetilaisuuden ajanvarauksesta kannattaa ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon (ks. sivun alalaita). Jos toivotte tilaisuuteen tiettyä pappia, voitte ottaa yhteyden suoraan häneen (ks. yhteystiedot).
 

kuva kasteesta