Rippikoulun lähetys- ja diakoniatehtävät

etänä toteutettavaksi keväällä 2020

 

Lähetystyön oppitunnit etänä

Nämä tehtävät ovat niitä varten, joilla ei ollut maaliskuussa mahdollisuutta tulla Hattulan kirkkoon lähetystyön oppitunneille.

Lue ensin seuraavat perustiedot lähetystyöstä, niin saat taustatietoja kirjallisten tehtävien tekemiseen, ja tee sitten tehtävät.  Tehtävän 2 tekemiseen tarvitset internet-yhteyden, jotta voit käydä lähetysjärjestöjen verkkosivuilla.

PERUSTIETOJA LÄHETYSTYÖSTÄ

Jeesuksen opetuslapset olivat piilossa.  Jeesus oli surmattu.  Opetuslapset pelkäsivät, että heidät­kin otettaisiin kiinni ja tapettaisiin.  Magdalan Maria kävi kertomassa, että Jeesus on noussut haudastaan, mutta opetuslapset pelkäsivät edelleen.  He pitivät ovet lukossa.  ”Yhtäkkiä”, kertoo Johannes, ”Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi… ’Rauha teille!  Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.’  Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ’Ottakaa Pyhä Henki…’”

Pelkureista tuli rohkeita.  He alkoivat kertoa Jeesuksesta muille­kin.  Jeesukseen uskovia tuli lisää.  Riparipassissasi on tähän liittyvä ulkoläksy, kaste- ja lähetyskäsky.  Jeesus lähettää opetuslapsensa kaikkeen maailmaan tekemään lisää opetuslapsia.

Kristinusko on levinnyt monin tavoin.  Kristityt ovat kertoneet Jeesuksesta ystävilleen ja naapureilleen. Kristinusko on levinnyt siirtolaisten mukana uusille alueille.  Kristinuskon leviämiseen tarvitaan myös LÄHETYStyötä.  Lähetystyö on sitä, että kristityt porukalla lähettävät joukostaan jonkun työhön toisen kansan luo, jotta sen kansan keskuuteen syntyisi kristittyjen SEURAKUNTA.  Niin kuin Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus lähetti opetuslapsensa, jotka edelleen lähettävät lähetys­työntekijöitä.

Kun seurakuntia on muodostunut jonnekin, lähetystyö jatkuu niiden tukemisena.  Uusi seurakunta tarvitsee tukea, että siitä tulisi toimiva.  Ei sillä heti ole omia koulutettuja jäseniä kaikkiin tehtäviin.  Siksi lähetystyöntekijöitä lähetetään myös paikkoihin, joissa jo on kristittyjä.  Ja kun lähetystyössä kerrotaan Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta, työ ei ole pelkkää puhetta Jeesuksesta.  Jumalan rakkautta osoitetaan myös käytännössä.  Sen takia lähetystyö on joskus samantapaista kuin kehitysapu.

Kun Suomesta lähetettiin ensimmäiset lähetystyöntekijät Afrikkaan sinne, missä nykyään on Namibia, se ei ollut rikkaiden antamaa kehitysapua.  Suomi oli köyhä maa, jossa oli juuri ollut nälänhätä.  Silti täältä haluttiin lähettää lähetystyöntekijöitä – eikä heidänkään työnsä ollut pelkkää Jeesuksesta kertomista.  Kun he opettelivat paikallisen kielen, he rupesivat kirjoittamaan sitä.  Sitten opetettiin ihmisiä lukemaan ja tehtiin ensimmäiset kirjat heidän kielelleen.  Meni pitkä aika, ennen kuin kukaan halusi kristityksi, mutta vähitellen seurakunta muodostui.  Puolet namibialaisista on nykyään luterilaisten seurakuntien jäseniä.  Suomalaisia on ollut siellä monissa tehtävissä 150 vuotta, ei vain saarnaajina vaan myös opettajina ja sairaan­hoitajina ja raamatunkääntäjinä ja rakentajina ja monissa muissa tehtävissä.

Suomalaisia on ollut lähetystyössä kymmenissä maissa.  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat eivät kuitenkaan ole lähetystyöntekijöiden työnantajia.  Työnantajina ovat lähetystyöhön erikoistuneet järjestöt.  Ne lähettävät sopivia eri ammattien osaajia eri maihin.  Näitä järjestöjä sanotaan LÄHETYS­JÄRJESTÖiksi.  Jotta niillä olisi rahaa millä toimia, ne saavat rahaa seurakunnilta ja yksityisiltä kristityiltä.

Hattulan seurakunta tukee useita lähetysjärjestöjä:  Suomen Lähetysseuraa, Kansanlähetystä, Lähetys­yhdistys Kylväjää, Suomen Pipliaseuraa ja Medialähetys Sanansaattajia.  Näitä järjestöjä tuetaan vuodesta toiseen rahalla ja rukouksella.  Lisäksi meillä on lähetystyön vuosikohde:  tänä vuonna (2020) kohteena ovat Lähetyslentäjien sairaankuljetuslennot Tansaniassa.  Lähetyslentäjät (lyhenne englanniksi MAF) on kansainvälinen järjestö, jolla on lentokoneita alueilla, joissa on vaikea liikkua maitse.  Hattulan kirkossa on lähetyskynttelikkö, jonka lippaaseen voi sujauttaa rahaa ja sytyttää kynttilän lähetystyön vuosikohteelle.

Nykyään ei aina tarvitse lähettää ihmistä toiseen maahan, jotta voisi tehdä lähetystyötä.  Toisaalta maa­pallolla on monia maita, joihin kristittyjä ei päästetä tekemään lähetystyötä.  Silloin voi tehdä ja lähettää ohjelmia radion, television ja internetin välityksellä.  Medialähetys Sanansaattajat on erikoistunut sellaiseen työhön.  Suomen Pipliaseura ei lähetä työntekijöitä, vaan se tukee Raamatun kääntämistä ja jakelua ja lukutaito-opetusta eri maissa.  (Raamatusta ei ole hyötyä, jos kukaan ei osaa lukea sitä!)

Kirjallista tehtävää 2 varten saat linkkejä muutamien lähetysjärjestöjen verkkosivuille.  Hattulan seura­kunta tekee lähetystyötä tukemalla näitä järjestöjä.  Voit miettiä, miten järjestöjen työ liittyy Jeesuksesta kertomiseen, Jumalan rakkauteen, seurakuntien perustamiseen ja seurakuntien tukemiseen.

TEHTÄVÄT

1. Täydennä:

  1. Suomesta lähetettyjä lähetystyöntekijöitä on toiminut _______________________________ssa 150 vuotta.
  2. Jos joku Hattulan seurakuntalainen lähtisi lähetystyöhön, hänellä olisi työnantajana _________________________________________________.
  3. _____________________________________________________ tukee Raamatun kääntämistä ja lukutaito-opetusta.

2. VALITSE seuraavista KAKSI lähetysjärjestöä, ja etsi internetistä niitä koskeva aineisto ja vastaa MOLEMPIIN liittyen alla oleviin kysymyksiin a, b ja c.

SUOMEN LÄHETYSSEURA:  uutinen osoitteessa https://felm.suomenlahetysseura.fi/omakielinen-esikouluopetus-valmistaa-lapsia-koulutielle-senegalissa/

sekä video (tällä sivulla)

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ:  video osoitteessa www.youtube.com/watch?v=cEjnJGJDR54

SUOMEN PIPLIASEURA:  lue nettisivu osoitteessa www.piplia.fi/kansainvalinen-tyo/lukutaito-2/ ja katso tuolla sivulla oleva video ”Kirjain kerrallaan – Lukutaito-oppia Malawin kylissä”.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT:

Lue kertomus https://sansa.fi/tyton-lempiohjelma-muutti-koko-perheen

LÄHETYSLENTÄJÄT (MAF):  katso sivulta www.maf.fi video ”Lentokapteeni Aarno Alanteen haastattelu Ylen Aamu-TV:ssä 18.3.2017” sekä lue uutinen www.maf.fi/?x103997=897894

2 a)  Minkä lähetysjärjestön toiminnasta tässä kerrotaan, ja missä maassa (tai missä maissa)?

2 b)  Mitä puuttuu ihmisiltä, joista tässä kerrotaan, tai mihin he tarvitsevat apua?

2 c)  Millä tavalla lähetysjärjestön toiminta on muuttanut (tai voi muuttaa) näiden ihmisten elämää?

YouTube-video

Diakoniatyön oppitunnit etänä

Soita videopuhelu isovanhemmallesi tai jollekin läheisellesi, jota et voi juuri nyt koronakriisin aikaan tavata.  Kysy puhelun aikana ainakin, että mitä hänelle kuuluu ja kerro myös omat kuulumisesi.  Ota videopuhelusta screenshotti ja lähetä leirisi ohjaajalle.

TAI

Jos mahdollista, niin käy kaupassa isovanhemmallesi, naapurillesi tai jollekin muulle tutullesi, joka ei itse voi nyt koronakriisin aikaan käydä kaupassa itse.  Ota valokuva ovelta, jolle jätät ostokset.  Mikäli henkilön, jolle käyt kaupassa saa näky­viin kuvassa (esimerkiksi ikkunan takaa), niin entistä parempi!