seurakuntavaalien äänestys

su 18.11. kello 11.00 - kello 20.00

seurakuntavaalien äänestys Hattulan kirkko

Seurakuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä äänestys alkaa Hattulan kirkossa (siinä uudemmassa) jumalanpalveluksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kello 11.00. Varsinaisena vaalipäivänä ei ole muita äänestyspaikkoja.

Hattulan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 vaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit toimitetaan Hattulan kirkossa 18.11.2018.  Äänestys alkaa viimeistään kello 11.00 ja päättyy kello 20.00.
Äänioikeus on tässä seurakunnassa 15.8.2018 läsnä olevaksi merkityllä ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävällä seurakunnan jäsenellä.

Ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät ehdokaslistojen yhdistelmästä.

seurakunnan vaalisivu


kappalainen (virkavapaalla)

Virkavapaalla helmikuun 2019 loppuun asti

Pastori kypsässä keski-iässä löysi monien pätkätöiden jälkeen itselleen vakituisen paikan Hattulan seurakunnasta vuonna 2017 ja muutti tänne.  Kappalaisen virassa huolehdin mm. tiedotukseen, lähetystyöhön ja aikuistyöhön liittyvistä asioista.  Tietysti teen myös osani kaikille papeille kuuluvista töistä:  saarnaan, messuan, kastan ja hautaan...

Minut vihittiin pappisvirkaan vuonna 1990 Kuopiossa, ja ehdin saada kuukausipalkkaa papin töistä neljältätoista eri seurakunnalta Suomessa ennen asettumistani Hattulaan.  Viimeksi ennen tänne tuloani olin määräaikaisissa tehtävissä Someron seurakunnassa vajaan kolmen vuoden ajan.  Seurakuntapapin töiden lisäksi olen ollut myös lähetystyössä (1995-98 Namibiassa), kriisinhallintajoukon sotilaspappina (2013-14 Afganistanissa), opettajan sijaisena, freelance-kielenkääntäjänä ja koti-isänä.  (Ainoa lapseni on jo aikuinen eikä asu täällä päin.)