risti kädessä

Uskonkysymysten pohdintaryhmä

Osallistujien omista kysymyksistä liikkeelle lähtevä keskusteluryhmä kokoontuu Punojanportissa Parolassa syys-huhtikuussa tiistaisin kello 18‒20 yhteensä 15 kertaa seuraavasti:

25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12. 2018 sekä
8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 26.3., 9.4. ja 23.4. 2019.

Ryhmä osallistuu yhdessä myös Hattulan ev.-lut. seurakunnan jumalanpalveluksiin 21.10. ja 25.11.2018 sekä 10.2. ja 28.4.2019.  Viimeisen jumalanpalveluksen jälkeen pohdintaryhmän toiminta päättyy yhteisen ateriaan.

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, jotka pohtivat uskoa, hengellisyyttä ja elämää kristittynä, olkoot ennestään mukana seurakunnan toiminnassa tai eivät.  Myös kirkkoon kuulumattomat ovat tervetulleita.  Ohjaajana toimii seurakuntalainen Nina Aitola.

Tervetuloa ryhmään!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  Nina Aitola puh. 050 369 1010 (iltaisin), n.aitola@gmail.com.

Hengellisten kysymysten pohdintaa ja toisiin tutustumista

Mitä usko on?  Mihin nykyihminen tarvitsee Jeesusta?  Mikä on enkeleiden rooli maailmassa?  Tässä on muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joita aikuisille tarkoitetussa uskonkysymysten pohdintaryhmässä voitaisiin käsitellä.

Osallistujalähtöisyys

Ryhmä toimii osallistujalähtöisesti eli ensimmäisellä kerralla kootaan osallistujien erilaisia hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä.  Kokoontumisten ohjelma muotoutuu näiden kysymysten pohjalta.  Niinpä syksyllä 2018 aloittava ryhmä on erilainen kuin aikaisemmat.  Kaikki tavalla tai toisella uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen liittyvät kysymykset ovat sallittuja eikä tyhmiä kysymyksiä ole.  

Suvaitsevaisuutta ja kunnioittamista

Suvaitsevaisuus ja osallistujien näkemysten kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja ryhmässä.  Manipulointia tai painostamista ei sallita.  Ryhmässä saa kyseenalaistaa asioita eikä valmiita vastauksia pyritä antamaan.  Osallistujat voivat olla jo mukana seurakunnan toiminnassa tai vaikkapa kirkkoon kuulumattomia henkilöitä.  Joku halua syventää uskoaan; toinen saattaa pohtia, uskooko ylipäätään mihinkään.  Tulijalla ei siis tarvitse olla mitään uskonnollista vakaumusta.  Ryhmään voi tulla vain kyselemään ja tutkailemaan asioita.

Kokemusten jakaminen

Jokaisella on oma elämäntarinansa ja jotakin jaettavaa.  Jokaisen oma kokemus on kokijalleen aito ja todellinen.  Kukaan ei voi sanoa, että sinun kokemuksesi on väärä.  Jokainen päättää itse, miten paljon haluaa elämästään ja näkemyksistään muille kertoa.  Joku saattaa haluta vain kuunnella.  Jakamisen ideana on, että kaikki voivat oppia toisiltaan.  Keskustelut ovat luottamuksellisia.  Tavoitteena on, että jokainen ryhmäläinen voisi kokea tulleensa kuulluksi.

pitkospuut hieman sumuisessa maisemassa, ihmisiä ei näy