Seurakuntavaalit lähestyvät!

7.9.2018 19.01

Syksyn 2018 seurakuntavaalien logo #minunkirkkoni seurakuntavaalien logo

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa järjestetään marraskuussa vaalit, joissa valitaan uusia luottamushenkilöitä.  Hattulassa valitaan kirkkovaltuustoon 23 jäsentä.  Ennakkoäänestys on 6.‒10. marraskuuta ja varsinainen vaalipäivä valvomisen sunnuntaina 18. marraskuuta.  Ehdokkaat vaaliin on asetettava hyvissä ajoin.

Kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen, joka asettaa ehdokkaita.  (Äänioikeuden ikäraja on 16, mutta ehdokkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja konfirmoitu.)  Äänioikeutettu voi olla perustajajäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä.  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Pappilanniementie 9, toinen kerros) 17.9.2018 kello 16.00 mennessä.  Lisätietoja ja lomakkeita löytyy Kirkon vaalijärjestyksen (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140416) toisesta luvusta ja verkkosivulta info.seurakuntavaalit.fi.

Kirkkovaltuusto päättää mm. seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarviosta, rakennushankkeista ja joidenkin avoimeksi tulevien virkojen täyttämisestä. Kirkkovaltuusto myös nimittää jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon ja vaalilautakuntaan. Kirkkovaltuuston jäsenet saavat äänestää, kun kirkolliskokoukseen valitaan maallikkoedustajia ja hiippakunnalle uutta piispaa.

« Uutislistaukseen