Uutislistaukseen

Seurakuntatalo Parolaan ja kirkonkirjat Tampereelle. Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan.

30.9.2019 20.30

Seurakuntatalo

Seurakuntatalo Parolassa purettiin vuosi sitten, ja joulukuussa 2018 kirkkovaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman uuden seurakuntatalon rakentamiseksi.  Arkkitehti Asko Kaipainen laati piirustukset, joiden pohjalta urakoitsijat saattoivat tehdä tarjouksia 16.9.2019 asti.

Halvimmatkin urakkatarjoukset ylittävät kustannusarvion selvästi.  Kirkkovaltuusto kuitenkin hyväksyi asiaa valmistelleen kirkkoneuvoston esityksen, että rakennushanke toteutetaan urakkatarjousten mukaisesti. Rakentaminen alkaa tämän vuoden puolella.

Keskusrekisteri

Suomen ev.lut. kirkon seurakunnissa on vuosisatojen ajan pidetty kirkonkirjoja, ja seurakunnat hoitavat edelleen omia jäseniään koskevia väestökirjanpidon tehtäviä.  Kirkkohallituksen täysistunto linjasi viime vuoden joulukuussa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. 

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin väestökirjanpitoon ja kirkollisiin toimituksiin liittyviä viranomaistehtäviä, vaan virkatodistukset, sukuselvitykset sekä henkilörekisteröinnit tehdään alueellisissa keskusrekistereissä.

Hämeenlinnan rovastikunnan kirkkoherrojen ja talousjohdon tapaamisessa toukokuussa 2019 todettiin, ettei Kanta-Hämeen omalle aluekeskusrekisterille ole riittävää jäsenpohjaa.  Alueen seurakunnat hoitavat kukin liittymisensä Tampereen aluekeskusrekisteriin määräaikaan mennessä. Kirkkovaltuusto päätti, että Hattulan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin ensi vuoden alussa. Päätöksellä ei ole vaikutusta henkilöresursseihin.

Kirkollisveroprosentti

Kirkkovaltuusto hyväksyi neuvoston esityksen ensi vuoden tuloveroprosentista. Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,5 prosentissa. Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentti on alhaisin jäsenmäärältään saman suuruisista seurakunnista muodostetun vertailuryhmän seurakunnista. Taso on maltillinen myös valtakunnallisesti, koko kirkon tuloveroprosentin ollessa kuluvana vuonna keskimäärin 1,68.