Avioliittoon kuuluttaminen ja vihkiminen

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Vihittävien on pyydettävä esteiden tutkintaa yhdessä ja hyvissä ajoin.

Esteiden tutkintapyynnön voi tehdä verkossa tästä. Hattulan seurakuntalaiset voivat tehdä pyynnön myös suoraan Tampereen aluekeskusrekisteriin, neuvonta puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15. Lain mukaan todistuksen esteiden tutkinnasta voi antaa viikon kuluttua siitä, kun tutkintaa on pyydetty, ja sen jälkeen menee vielä aikaa, että todistus saadaan vihkijälle. (ilman todistusta ei voi vihkiä.) Jos toinen vihittävistä on ulkomaalainen, aikaa voi mennä useita viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsenyys. Vhkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muuallakin sopimuksen mukaan.  Kirkkovarausta tehtäessä on hyvä huomioida, että Hattulan Pyhän Ristin kirkko on varattavissa toimituksiin vain kesäaikaan 1.6.–15.9.  Muut kirkot ovat käytettävissä ympäri vuoden.  Vihkitoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen.  Tällöin siviiliavioliitolle voi kuitenkin  halutessaan saada kirkollisen siunauksen.

Kirkkoherranvirastossa neuvotaan kuulutukseen ja vihkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja siellä tehdään aikavaraukset.

Vihkiparin on myös ajoissa otettava yhteyttä vihkivään pappiin, jonka kanssa keskustellaan vihkitoimituksen yksityiskohdista.

Vihkitoimitukseen liittyvästä musiikista on sovittava kanttorin kanssa, joka antaa tietoja toimitukseen sopivasta musiikista.  Pääsääntönä on, että vihkitoimituksen musiikki tulee olla sellaista, joka sopii seurakunnan jumalanpalveluselämän yhteyteen.

Avioliittoon aikovat kuulutetaan kirkossa, mikäli vihkipari niin haluaa.  Vihkiminen voidaan myös julkaista seurakunnan lehti-ilmoituksissa.  Jos avioliiton esteiden tutkinta on tilattu maistraatista tai vihkipappi on toisesta seurakunnasta, vihkiparin kannattaa huolehtia siitä, että kuulutus tai tieto vihkimisestä tulee myös kirkkoherranvirastoon.

vihkiminen

Kirkkoherranvirasto

Aukioloajat ma - to klo 9 - 13.

puh. 03-63 11 520

 

Pappilanniementie 9, 2. krs   A-siipi

13880 Hattula

 

virkatodistustilaukset

hattula.seurakunta@evl.fi