Avioliittoon vihkiminen

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.

Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Vihittävien on pyydettävä esteiden tutkintaa yhdessä ja hyvissä ajoin.

Esteiden tutkintapyynnön voi tehdä verkossa tästä. Hattulan seurakuntalaiset voivat tehdä pyynnön myös suoraan Tampereen aluekeskusrekisteriin, neuvonta puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15. Lain mukaan todistuksen esteiden tutkinnasta voi antaa viikon kuluttua siitä, kun tutkintaa on pyydetty, ja sen jälkeen menee vielä aikaa, että todistus saadaan vihkijälle. (ilman todistusta ei voi vihkiä.) Jos toinen vihittävistä on ulkomaalainen, aikaa voi mennä useita viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta. 

Vihkitoimituksen varaaminen Hattulan seurakunnassa

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsenyys. Vihkitoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla sopimuksen mukaan. 

Kirkkovarausta tehtäessä on hyvä huomioida, että Hattulan Pyhän Ristin kirkko on varattavissa toimituksiin vain kesäaikaan 1.6.–15.9.  Muut kirkot ovat käytettävissä ympäri vuoden. Lauantaisin ensimmäinen mahdollinen vihkiaika on klo 14 ja sen jälkeen  seuraavat ajat pääsääntöisesti klo 15, 16 ja 17.

Avioliittoon aikovat kuulutetaan kirkossa, mikäli vihkipari niin haluaa.  Vihkiminen voidaan myös julkaista seurakunnan lehti-ilmoituksissa.  Jos avioliiton esteiden tutkinta on tilattu maistraatista tai vihkipappi on toisesta seurakunnasta, vihkiparin kannattaa huolehtia siitä, että kuulutus tai tieto vihkimisestä tulee myös seurakuntatoimistoon.

Seurakuntatoimistossa neuvotaan kuulutukseen ja vihkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja myös aikavaraukset tehdään siellä. Seurakuntatoimisto on avoinna ma-to klo 9-15 puh. 03-6311 520 tai Parolantie 45, 13720 Parola. 

Vihkivarauksia voi varata etukäteen vapaasti ilman aikarajoitteita. Muiden seurakuntien jäsenille kirkon vuokra on 133 euroa. Kirkon vuokraa ei peritä, jos vihittävät tai vihittävien vanhemmista joku on Hattulan seurakunnan jäsen. 

Avioliiton siunaaminen

Jos jompikumpi vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen.  Tällöin avioliitolle voi kuitenkin  halutessaan saada kirkollisen siunauksen. Tilaisuus voidaan pitää kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa kuten vihkiminenkin ja avioliiton siunaamisen kaava on hyvin samanlainen kuin vihkimisenkin. Avioliiton siunaaminen varataan kirkkoherranvirastosta.

Vihkimusiikki

Vihkitoimitukseen liittyvästä musiikista on sovittava kanttorin kanssa, joka antaa tietoja toimitukseen sopivasta musiikista.  Pääsääntönä on, että vihkitoimituksen musiikki tulee olla sellaista, joka sopii seurakunnan jumalanpalveluselämän yhteyteen.

vihkiminen

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Seurakuntatoimisto

Avoinna ma-to klo 9 - 15

puh. 03-6311 520 tai 03-6311 540

Parolantie 45, 13720 Parola

 

virkatodistustilaukset täältä