Avioliittoon kuuluttaminen ja vihkiminen

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta morsiamen tai sulhasen seurakunnassa viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsenyys.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muuallakin sopimuksen mukaan.  Kirkkovarausta tehtäessä on hyvä huomioida, että Hattulan Pyhän Ristin kirkko on varattavissa toimituksiin vain kesäaikaan 1.6.–15.9.  Muut kirkot ovat käytettävissä ympäri vuoden.  Vihkitoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen.  Tällöin kuitenkin haluttaessa voidaan siviiliavioliitolle saada kirkollinen siunaus.

Kirkkoherranvirastossa neuvotaan kuulutukseen ja vihkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja siellä tehdään aikavaraukset.  Kesähäitä 2020 varten hattulalaiset parit voivat varata vihkikirkon 4.11.2019  ja ulkoseurakuntalaiset 2.1.2020 lähtien.

Vihkiparin on myös ajoissa otettava yhteyttä vihkivään pappiin, jonka kanssa keskustellaan vihkitoimituksen yksityiskohdista.

Vihkitoimitukseen liittyvästä musiikista on sovittava kanttorin kanssa, joka antaa tietoja toimitukseen sopivasta musiikista.  Pääsääntönä on, että vihkitoimituksen musiikki tulee olla sellaista, joka sopii seurakunnan jumalanpalveluselämän yhteyteen.

 

Avioliittoon aikovat kuulutetaan kirkossa, mikäli vihkipari niin haluaa.  Vihkiminen voidaan myös julkaista seurakunnan lehti-ilmoituksissa.  Jos avioliiton esteiden tutkinta on tilattu maistraatista tai vihkipappi on toisesta seurakunnasta, vihkiparin kannattaa huolehtia siitä, että kuulutus tai tieto vihkimisestä tulee myös kirkkoherranvirastoon.

vihkiminen

Kirkkoherranvirasto

Aukioloajat ma - to klo 9 - 13.

puh. 03-63 11 520

 

Pappilanniementie 9, 2. krs   A-siipi

13880 Hattula

 

virkatodistustilaukset

hattula.seurakunta@evl.fi