Hoitamattomuuskuulutus

Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty useamman peräkkäisen vuoden ajan.

Hoitamattomat haudat asetetaan kuulutusmenettelyyn, jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kunnostuskehotuksen saaneille haudoille asetetaan tiedoksianto. Asiasta tiedotetaan myös paikallislehdessä, hautausmaan ilmoitustaululla ja lisäksi lähetetään kirje niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystieto on seurakunnan tiedossa.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli asiaa ei olla hoidettu kuulutusajan loppuun mennessä.

Hoitamattomien hautojen kuulutuksen 2.vaihe 2021

Hattulan seurakunnan Hattulan, Pyhän Ristin ja Tyrvännön hautausmailla on seurakunnan katselmuksissa todettu hoitamattomia hautoja, joita kehotuksesta huolimatta ei ole kunnostettu. Luettelo haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä joita kehotuksesta huolimatta ei ole kunnostettu ja jotka ovat palautuneet seurakunnalle (kirkkoneuvosto 24.8.2021, 74 §). Luettelo on myös nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla.

Haudoille on asetettu violetti tiedote kuulutuksesta. Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa muistomerkki haudalta. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu 31.3.2022 mennessä, se siirtyy seurakunnan omistukseen vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 5 luku 14 §) ja poistetaan määräajan jälkeen seurakunnan toimesta.

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Hoitamattomat haudat asetetaan kuulutusmenettelyyn, jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan.

Vastuu haudan hoidosta ja muistomerkin turvallisuudesta on omaisilla. Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hauta on pidetty hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Kaatuneet, kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet ovat vaarallisia hautausmaalla vieraileville sekä hautausmaan työntekijöille. Hauta katsotaan hoitamattomaksi, jos:

  • kukka-alueella kasvaa häiritsevästi rikkaruohoja
  • haudalla on pensaiden tai puiden taimia
  • muistomerkki on kaatunut, kallistunut tai kaatumaisillaan
  • reunakivet ovat kallistuneet tai niiden rajaama alue ei ole hoidettu.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito on järjestetty (nurmi- ja hiekkapinta ovat hoidetut, muistomerkki ja mahdolliset reunakivet oikaistu). Kukka-alueen hoidoksi riittää monivuotisen perennan hoito, yksivuotisten kesäkukkien istuttaminen ei ole pakollista. Pelkkä kukkien tuominen ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi.

Haudan uudelleen lunastus on mahdollista ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon 03 6311 540 tai hattula.seurakunta@evl.fi.