Hoitamattomuuskuulutus

Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty useamman peräkkäisen vuoden ajan.

Hoitamattomat haudat asetetaan kuulutusmenettelyyn, jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kunnostuskehotuksen saaneille haudoille asetetaan tiedoksianto. Asiasta tiedotetaan myös paikallislehdessä, hautausmaan ilmoitustaululla ja lisäksi lähetetään kirje niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystieto on seurakunnan tiedossa.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli asiaa ei olla hoidettu kuulutusajan loppuun mennessä.