Hoitamattomuuskuulutus

Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty useamman peräkkäisen vuoden ajan.

Hoitamattomat haudat asetetaan kuulutusmenettelyyn, jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kunnostuskehotuksen saaneille haudoille asetetaan tiedoksianto. Asiasta tiedotetaan myös paikallislehdessä, hautausmaan ilmoitustaululla ja lisäksi lähetetään kirje niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystieto on seurakunnan tiedossa.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli asiaa ei olla hoidettu kuulutusajan loppuun mennessä.

Hoitamattomien hautojen kuulutus 2020

Luettelo hoitamattomista haudoista, joille kirkkoneuvosto on antanut kunnostuskehotuksen 31.5.2021 mennessä. Luettelo on myös nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla.

Hattulan seurakunnan Hattulan, Pyhän Ristin ja Tyrvännön hautausmailla on seurakunnan suorittamassa katselmuksessa todettu hoitamattomia hautoja, joille kirkkoneuvosto on antanut kunnostuskehotuksen. Tiedoksianto on lähetetty kirjeitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat olleet saatavilla. Haudalle on asetettu ilmoitus kuulutuksesta. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan haudan 31.5.2021 mennessä hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom).

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Hoitamattomat haudat asetetaan kuulutusmenettelyyn, jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan.

Vastuu haudan hoidosta ja muistomerkin turvallisuudesta on omaisilla. Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hauta on pidetty hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Kaatuneet, kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet ovat vaarallisia hautausmaalla vieraileville sekä hautausmaan työntekijöille. Hauta katsotaan hoitamattomaksi, jos:

  • kukka-alueella kasvaa häiritsevästi rikkaruohoja
  • haudalla on pensaiden tai puiden taimia
  • muistomerkki on kaatunut, kallistunut tai kaatumaisillaan
  • reunakivet ovat kallistuneet tai niiden rajaama alue ei ole hoidettu.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito on järjestetty (nurmi- ja hiekkapinta ovat hoidetut, muistomerkki ja mahdolliset reunakivet oikaistu). Kukka-alueen hoidoksi riittää monivuotisen perennan hoito, yksivuotisten kesäkukkien istuttaminen ei ole pakollista. Pelkkä kukkien tuominen ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli asiaa ei ole hoidettu kuulutusajan loppuun 31.5.2021 mennessä. Lisätietoja seurakuntapuutarhurilta 044 7474 304 tai talouspäälliköltä 044 7474 307.