Hattulan seurakunnan lähetystyö

Jumala lähetti Poikansa, joka lähettää opetuslapsensa kaikkien kansojen pariin tekemään lisää opetuslapsia.  Sanoma Jeesuksesta tavoitti Suomen jo kauan sitten.  Suuren lahjan saanut olisi itsekäs, jos ei jakaisi siitä muillekin.  Lähetys eli missio on seurakunnan tehtävä, joskin se hoidetaan usein niin, että seurakunnat ja yksityiset kristityt tukevat lähetystyöhön erikoistuneita järjestöjä.

Lähetysjärjestöt kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.  Lähetysjärjestöt myös kanavoivat varoja sinne, missä jo on kristillisiä seurakuntia, jotka tarvitsevat tukea vaikkapa jäsentensä kouluttamiseen tai Raamatun kääntämiseen.  Maihin, joihin kristityt lähetystyöntekijät eivät pääse, voidaan lähettää kristillisiä ohjelmia radion ja muiden joukkoviestimien kautta.

Nykyään lähetystyöntekijä ei yleensä ole "saarnaaja" vaan toimii asiantuntijana tehtävissä, joihin paikallisella kirkolla ei ole ammattitaitoisia työntekijöitä omasta takaa.  Hattulan seurakunnan "nimikkolähetit", siis lähetystyöntekijät, joiden tukemisesta olemme tehneet sopimuksen, ovat pitkälti tällaisissa tehtävissä.

Hattulan seurakunnassa lähetystyötä tehdään esimerkiksi kolehteja keräämällä, rukoilemalla jumalanpalveluksessa nimikkolähettien puolesta ja osoittamalla vuosittain talousarviosta määrärahoja lähetystyön eri kohteisiin.  Hyvän Tuomaan lyhtykirkon ja pääsiäisyön messun jälkeen järjestettävät tarjoilut ovat jo perinne, niin että tarjoilusta kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.  (Jos haluat vapaaehtoisena osallistua kirkkokahvien ym. järjestämiseen, soita 044 7474050.)  Hattulan kirkossa on lähetyskynttelikkö, johon voi messuun tullessaan käydä sytyttämässä 50 centin maksua vastaan kynttilän nimikkolähettiemme työn tukemiseen.  Yksityiset seurakuntalaiset voivat tehdä lahjoituksia suoraan lähetysjärjestöille.

Anni ja Heikki Takko Senegalissa

Anni ja Heikki Takko lähtivät lastensa kanssa Senegaliin elokuussa 2016. Heidän asemapaikkansa siellä on Dakar.  Anni työskentelee kirkollisen työn koordinaattorina vastuualueena Senegal ja Mauritania.  Heikki toimii Suomen Lähetysseuran määräaikaisena Läntisen Afrikan aluepäällikkönä ajalla 1.6.2018–31.8.2019.

Anni on syntynyt Hämeenlinnassa ja asui lapsena Tansaniassa, jossa hänen vanhempansa olivat Suomen Lähetysseuran työntekijöinä.  Sekä Anni että Heikki opiskelivat 2000-luvun alussa maatalous- ja metsätieteiden maistereiksi.  Perheeseen kuuluu kolme lasta:  Minttu (s. 2006), Santtu (2008) ja Siiri (2010).

Suomen Lähetysseura lähetti Takot ensin Nepaliin, jossa he olivat vuodet 20122016, Anni kummityökoordinaattorina ja kehitysyhteistyön tiedottajana ja Heikki neuvonantajana ruokaturvaan liittyvissä hankkeissa.  Takkojen lähdettyä Senegaliin heistä tuli vuoden 2016 lopulla Hattulan seurakunnan nimikkolähettejä, kun aikaisemmin Senegalissa toimineet nimikkolähetit Teija ja Raimo Laine jäivät Suomeen.

Teija Greed: raamatunkäännöstyö Venäjällä

Greedin perhe asui Venäjällä toistakymmentä vuotta, jolloin Teija ja hänen aviomiehensä Michael osallistuivat Raamatun kääntämiseen eräälle vähemmistökielelle paikallisten kääntäjien kanssa. Työ valmistui vuonna 2016.  Nyt Greedit asuvat Suomessa, mutta Teija on edelleen Suomen Ev.-lut. Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä ja Hattulan seurakunnan nimikkolähettinä avustamassa muita käännöshankkeita Venäjän eri vähemmistökielillä.  Keväällä 2018 Teija oli kuitenkin kolmen kuukauden opintovapaalla viimeistelemässä väitöskirjaansa.

Uudet nimikkolähetit

Hattulan seurakunta on saamassa myös uudet nimikkolähetit, pariskunnan, jonka Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä lähettää vuoden 2018 loppupuoliskolla Kaukasian suuntaan...

Teologinen seminaari (NEBC) Nepalissa

Nepal on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä valtioista.  NEBC on Nepalin Kansallisen Kirkkojen Yhteisön (National Churches Fellowship of Nepal, NCFN) vuonna 1992 perustama pappisseminaari Jorpatissa, Kathmandun kaupungin pohjoisosassa.  Seminaari tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (B.Th.), jonka suorittaneita on ollut tähän mennessä noin 250, sekä järjestöjen hallinnon ja johtamisen koulutusta.  Siellä järjestetään myös lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille ja muille vastuunkantajille.  Teologian maisterin tutkintoon tähtäävä koulutus aloitettiin lokakuussa 2015.  Tavoitteena on kohottaa teologisen koulutuksen tasoa ja saada lisää koulutettuja pappeja seurakuntiin.

Sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat usein varsin köyhiä eivätkä pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti. Tämän vuoksi seminaarin on turvauduttava ulkoiseen tukeen.

Seminaarin asuntolassa on ollut tilat noin 45:lle oppilaalle, mikä on rajoittanut seminaarin toiminnan laajentamista.  Suomen Lähetysseura kustantaa puolet asuntolan lisärakennuksesta, jotta oppilasmäärää voidaan kasvattaa ‒ opiskelijoita kun on eri puolilta vaikeakulkuista maata.

Muut tuettavat kohteet

  • raamattutyö Lähi-idässä / Suomen Pipliaseura

  • Kristillinen satelliittitelevisiotyö SAT-7 kanavilla Lähi-idässä / Medialähetys Sanansaattajat ry

  • koulutyö Bangladešissa / Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (kohteena vuoden 2018 loppuun asti)

  • Angolan ev.-lut. kirkko (IELA, kohteena vuoden 2018 loppuun asti)

  • Mauritanian kummilapsiprojekti (Katinalan lähetyspiiri)

Rukous lähetystyön puolesta.

Jumala, isämme.  Sinä olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan kertomaan rakkaudestasi sanoin ja teoin.  Anna palvelijoillesi voimaa ja viisautta heille uskomiisi tehtäviin.  Rohkaise meitä tukemaan lähetystyötä ja hädänalaisten palvelua rukouksin ja aineellisin varoin.  Auta meitä näkemään vastuumme lähimmäisistä koko seurakunnan yhteisenä tehtävänä.  Aamen.