Hattulan seurakunnan lähetystyö

Jumala lähetti Poikansa, joka lähettää opetuslapsensa kaikkien kansojen pariin tekemään lisää opetuslapsia.  Sanoma Jeesuksesta tavoitti Suomen jo kauan sitten.  Suuren lahjan saanut olisi itsekäs, jos ei jakaisi siitä muillekin.  Lähetys eli missio on seurakunnan tehtävä, joskin se hoidetaan usein niin, että seurakunnat ja yksityiset kristityt tukevat lähetystyöhön erikoistuneita järjestöjä.

Lähetysjärjestöt kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.  Lähetysjärjestöt myös kanavoivat varoja sinne, missä jo on kristillisiä seurakuntia, jotka tarvitsevat tukea vaikkapa jäsentensä kouluttamiseen tai Raamatun kääntämiseen.  Maihin, joihin kristityt lähetystyöntekijät eivät pääse, voidaan lähettää kristillisiä ohjelmia radion ja muiden joukkoviestimien kautta.

Nykyään lähetystyöntekijä ei yleensä ole "saarnaaja" vaan toimii asiantuntijana tehtävissä, joihin paikallisella kirkolla ei ole ammattitaitoisia työntekijöitä omasta takaa.  Hattulan seurakunnan "nimikkolähetit", siis lähetystyöntekijät, joiden tukemisesta olemme tehneet pitkäaikaisen sopimuksen, ovat pitkälti tällaisissa tehtävissä.

Hattulan seurakunnassa lähetystyötä tehdään esimerkiksi kolehteja keräämällä, rukoilemalla jumalanpalveluksessa nimikkolähettien puolesta ja osoittamalla vuosittain talousarviosta määrärahoja lähetystyön eri kohteisiin.  Hyvän Tuomaan lyhtykirkon ja pääsiäisyön messun jälkeen järjestettävät tarjoilut ovat jo perinne, niin että tarjoilusta kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.  (Jos haluat vapaaehtoisena osallistua kirkkokahvien ym. järjestämiseen, soita 044 7474050.)  Hattulan kirkossa on lähetyskynttelikkö, johon voi messuun tai muuhun tilaisuuteen tullessaan käydä sytyttämässä 50 centin maksua vastaan kynttilän lähetystyön vuosikohteen hyväksi.  (Seurakunnan toimintasuunnitelmassa määritellään vuodeksi kerrallaan erityiskohde, jota tuemme nimikkolähettien ohella.  Vuosikohteena 2023 on orpolasten koulunkäynnin tukeminen ja seurakuntatyö Etelä-Sudanista tulleiden pakolaisten parissa Ugandan pohjoisosassa.)

Yksityiset seurakuntalaiset voivat tehdä lahjoituksia suoraan lähetysjärjestöille.  Kirkolliskokous on hyväksynyt kahdeksan järjestöä Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöiksi, ja pääset tästä järjestön nimeä klikkaamalla suoraan sen omille verkkosivuille:  Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF), Suomen Pipliaseura (SPS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK), Medialähetys Sanansaattajat (SanSa) ja uusimpana Evankelinen Lähetysyhdistys ELY.  Lisäksi on kansainvälisiä tiettyihin tehtäviin erikoistuneita järjestöjä kuten Lähetyslentäjät (MAF) ja Wycliffe Global Alliance, jotka toimivat joidenkin lähetysjärjestöjemme kumppaneina maailmalla.

Hattulan kirkon lähetyskynttelikkö (yläviistosta parvelta nähtynä)