Seurakunnan hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta.  Kirkkovaltuustoon kuuluu 23 luottamushenkilöä.  Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen, päättää kirkollisveroprosentin, perustaa ja lakkauttaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.  Kirkkovaltuuston jäsenillä on äänioikeus kirkolliskokousedustajien vaalissa.  Kirkkovaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ja sen kokoukset ovat julkisia.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitaan uusi kirkkovaltuusto nelivuotiskaudeksi 2023–2026.  Edellisissä, vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valittiin nykyinen kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkoi 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2022.  Vuoden 2018 vaaleissa vaihtui yli puolet kirkkovaltuuston jäsenistä, kun valittiin kolmetoista uutta kirkkovaltuutettua.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.  Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja sekä viisi varsinaista jäsentä.

Toimielinten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja.  Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kokousten jälkeen virastossa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti.  Nähtävillä olosta kuulutetaan seurakunnan ilmoitustaululla, joka sijaitsee Hattulan seurakuntatalolla, Parolantie 45, Parola.