Seurakunnan hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta.  Kirkkovaltuustoon kuuluu 23 luottamushenkilöä.  Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen, päättää kirkollisveroprosentin, perustaa ja lakkauttaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.  Kirkkovaltuuston jäsenillä on äänioikeus kirkolliskokousedustajien vaalissa.  Kirkkovaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ja sen kokoukset ovat julkisia.

Marraskuun 2018 seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto nelivuotiskaudeksi 2019–2022.  Kymmenen nykyistä valtuutettua valittiin jatkamaan, ja lisäksi tuli valittua kolmetoista uutta valtuutettua.  Uuden kirkkovaltuuston jäsenistä kaikkiaan kolmetoista on naisia ja kymmenen miehiä.  Tarkempia tietoja vaalin tuloksesta löydät vaalisivulta.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.  Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja sekä viisi varsinaista jäsentä.

Toimielinten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja.  Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kokousten jälkeen virastossa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti.  Nähtävillä olosta kuulutetaan seurakunnan ilmoitustaululla, joka sijaitsee Hattulan seurakuntatalolla, Parolantie 45, Parola.