Hattulan seurakunnan monivuotinen kirkkoherra Virpi Järvinen jää eläkkeelle ensi keväänä. Tuleva kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla eli valinnan tekee Hattulan seurakunnan kirkkovaltuusto. Hattulan seurakunnan uusi kirkkoherra on selvillä 24.10.2023, jolloin kirkkovaltuusto tekee valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä. Uusi kirkkoherra asetetaan virkaan toukokuussa 2024. 

Hattulan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet

  • TT Markku Antola
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori Mika Juppala
  • Etelä-Saksan suomalainen siirtolaispappi Matti Nikkanen
  • Sääksmäen seurakunnan seurakuntapastori Pirkko Pyyhtiä
  • Hyvinkään seurakunnan kappalainen Jyrki Rauhala
  • Janakkalan seurakunnan kappalainen Petra Ryynänen
  • Sami Vottonen (ei kelpoinen)

Kirkkoneuvoston nimeämän kirkkoherranvaalin työryhmän varsinaiset jäsenet: kirkkoneuvoston varapj Pia Yli-Pirilä (pj), talouspäällikkö Tia Kymäläinen,  kirkkovaltuuston pj Pirkko Lokinperä sekä kirkkoneuvoston jäsenistä Hanna-Leena Niemelä, Joonas Heikkilä ja Henna Lehtinen sekä kirkkoneuvoston varapj:n varahenkilö Arto Nykänen ja diakoniatyöntekijä Sari Airola. 

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli nimesi vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Sirpa Viherän.

Kirkkovaltuusto valitsi 24.10.2023 yksimielisesti Hattulan seurakunnan kirkkoherraksi Jyrki Rauhalan. Jyrki aloittaa kirkkoherran virassa 1.5.2024.