Hautaan siunaaminen

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Seurakunnan työntekijät auttavat hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa. He ovat myös tukena ja kuuntelijoina surun keskellä.

Kuoleman tapahduttua lähiomaisten tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä seurakuntatoimistoon hautajaisiin liittyvien asioiden sopimista varten. Seurakuntatoimistossa sovitaan siunausaika, siunaava pappi ja muut siunaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.  Myös hautapaikka varataan seurakuntatoimistossa. Hautapaikkatietojen lisäksi seurakuntatoimistosta saa tietoa eri hautausvaihtoehdoista ja hautaukseen liittyvistä kuluista.  Seurakunnan kanttorin kanssa voi sopia erikseen esim. yksinlaulusta ja mahdollisesta muusta musiikista.

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on haudattava ilman aiheetonta viivytystä. Tavoiteaika hautaan siunaukselle ja hautaukselle on kahdesta kolmeen viikkoa kuolemasta.

Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan aviopuolisolle. Hautaoikeus luovutetaan enintään 30 vuoden määräajaksi. Tuhkalehtoon hautaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Uurnahautaus

Vainaja siunataan arkussa, jonka jälkeen hänet viedään tuhkattavaksi. Tämä hautaustapa on yleistymässä vuosi vuodelta. Uurna tai pelkkä tuhka voidaan kätkeä myös sukuhautaan.

Uurnalehto

Uurnalehto on hautausmaalla oleva alue, johon voidaan kätkeä tuhkauurna tai pelkkä tuhka. Haudan koko on 1 m2, johon voidaan kätkeä 9 uurnaa. Haudalle voi asettaa pienen muistomerkin.

Tuhkalehto

Tuhkalehtoalueella hautaoikeus on 25 vuotta. Tuhkalehtoon kätketään pelkkä tuhka, joka on omaisillle tuntemattomassa paikassa. Tuhkalehdon vierellä on kolmen rautaristin muodostama muistomerkki. Rautaristeihin kiinnitetään laatta, jossa on vainajan nimi ja syntymä- sekä kuolinaika. Laatta poistetaan rautarististä 25 vuoden jälkeen.

Muistolehto

Muistolehto on hautausmaan osa, jonne kätketään pelkkä tuhka. Tuhka sijaitsee omaisille tuntemattomassa paikassa. Muistolehdossa on viiden rautaisen ristin muodostama muistomerkki sekä teline, johon omaiset voivat tuoda kukkia ja  kynttilöitä.

Arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha, perinteinen hautaustapa. Haudan syvyys on 1,5 m tai 2,1 m, jolloin haudassa on kaksi hautapaikkaa päällekkäin. Samaan hautapaikkaan voidaan haudata aikaisintaan 25 vuoden jälkeen edellisestä hautauksesta.

Arvokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Hattulan seurakunta tekee ympäristökatselmusta ja hakee Kirkon ympäristödiplomia vuonna 2022. Ympäristödiplomi velvoittaa seurakuntaa (ja seurakuntalaisia) huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan kaikessa toiminnassaan ympäristön hyväksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös hautauksiin liittyvissä asioissa. Hautaustoimistoista voit tiedustella mm. ekologisempia arkku- sekä uurnamalleja.

Myös kukkalaitteisiin on saatavilla ekologisempia puisia sidontakahvoja muovisten sijaan, surukimppu on ekologinen vaihtoehto. Vaihtoehtoisesti hautajaisista saa ympäristöystävällisemmät järjestämällä yhden kukan siunauksen, jossa jokainen saattovieras laskee haudalle hautavihkon sijaan yhden kukan.

hautakiviä pyhän ristin kirkon hautausmaalla

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys