Hautaan siunaaminen

Kuoleman tapahduttua lähiomaisten tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja pappiin. Pappi ja kanslisti yhdessä sopivat kaikki hautaukseen liittyvät asiat: hautapaikan, hautausajan, siunaavan papin, virret, muistotilaisuuden paikan ja muut käytännön asiat. Hautaukseen liittyvistä kustannuksista sovitaan samassa yhteydessä. Seurakunnan kanttorin kanssa tulee sopia erikseen esim yksinlaulusta ja mahdollisesta muusta musiikista.

Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan aviopuolisolle. Hautaoikeus luovutetaan enintään 30 vuoden määräajaksi. Tuhkalehtoon hautaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Uurnahautaus

Vainaja siunataan arkussa, jonka jälkeen hänet viedään tuhkattavaksi. Tämä hautaustapa on yleistymässä vuosi vuodelta. Uurna tai pelkkä tuhka voidaan kätkeä myös sukuhautaan.

Uurnalehto

Uurnalehto on hautausmaalla oleva alue, johon voidaan kätkeä tuhkauurna tai pelkkä tuhka. Haudan koko on 1 m2, johon voidaan kätkeä 5 uurnaa. Haudalle voi asettaa pienen muistomerkin.

Tuhkalehto

Tuhkalehtoalueella hautaoikeus on 25 vuotta. Tuhkalehtoon kätketään pelkkä tuhka, joka on omaisillle tuntemattomassa paikassa. Tuhkalehdon vierellä on kolmen rautaristin muodostama muistomerkki. Rautaristeihin kiinnitetään laatta, jossa on vainajan nimi ja syntymä- sekä kuolinaika. Laatta poistetaan rautarististä 25 vuoden jälkeen.

Muistolehto

Muistolehto on hautausmaan osa, jonne kätketään pelkkä tuhka. Tuhka sijaitsee omaisille tuntemattomassa paikassa. Muistolehdossa on viiden rautaisen ristin muodostama muistomerkki sekä teline, johon omaiset voivat tuoda kukkia ja  kynttilöitä.

Arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha, perinteinen hautaustapa. Haudan syvyys on 1,5 m tai 2,1 m, jolloin haudassa on kaksi hautapaikkaa päällekkäin. Samaan hautapaikkaan voidaan haudata aikaisintaan 25 vuoden jälkeen edellisestä hautauksesta.

kuva pyhän ristin kirkon hautausmaalta