Hautaaminen Hattulassa

Jokaisella hattulalaisella on oikeus tulla haudatuksi Hattulan seurakunnan hautausmaille. Hautapaikasta, haudan avaamisesta, peittämisestä ja kunnostamisesta peritään hinnastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessämukainen maksu.

Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 30 vuotta. Hallinta-ajan päättyessä hautaoikeutta voi jatkaa 30 vuodeksi sen hetkisillä hinnoilla.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa. Hautaamiseen tarvitaan hautauslupa, jonka lääkäri antaa hautausasioista huolehtivalle henkilölle. Uurnahautaus on Hattulan seurakunnan alueella yleisin hautausmuoto.

Uurnassa tuhka voidaan kätkeä maahan

  • uurnahautaan, joka on varsinaisilla uurnahauta-alueilla
  • entiseen arkkuhautaan/sukuhautaan
  • muistolehtoon tai tuhkalehtoon (hautasija vain seurakunnan tiedossa, tuhka kätketään ilman uurnaa)

Muisto- ja tuhkalehtoihin tuhka haudataan vain sulan maan aikana. Tuhka säilytetään siihen asti seurakunnan tiloissa. Tuhkalehtoon voidaan hankkia nimilaatta, joka kiinnitetään muistomerkkiin. 

Hautauksen jälkeen omaisten tulisi poistaa haudalle asetetut kukkalaitteet 7 päivän kuluessa hautauksesta. Nurmikko istutetaan yleensä vasta hautakiven asennuksen jälkeen.

Hautaustoimea ohjaa kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja hautaustoimilain lisäksi terveydensuojelulaki sekä terveydensuojeluasetus. Seurakuntakohtaisia määräyksiä löytyy lisäksi hautaustoimen ohjesäännöstä.