Omaiset vastaavat haudan hoidosta

Vastuu haudan hoidosta ja muistomerkin turvallisuudesta on hautaoikeuden haltijan vastuulla eli omaisilla.  Hauta tulee pitää siistinä ja hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan voi hoitaa itse tai antaa seurakunnan hoidettavaksi yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Omaisten hoitovelvoitteisiin kuuluu:

  • Haudan kukka-alueen kunnossapito ja hoito niin, ettei haudalla kasva häiritsevästi rikkaruohoja. Kukka-alueen hoidoksi riittää esimerkiksi monivuotisen perennan hoito. Yksivuotisten kesäkukkien istuttaminen ei ole pakollista. Haudoille ei saa istuttaa puita tai pensaita, eikä istutukset saa levittäytyä naapurihautojen puolelle. Mahdolliset pensaiden tai puiden taimet tulee poistaa.
  • Haudalle mahdollisesti hankitun muistomerkin hoito siten, että se on turvallisesti asennettu. Kaatuneet tai vinot hautakivet ovat vaarallisia hautausmaan työntekijöille ja hautausmaalla vieraileville. Kaatunut, vino tai kaatumaisillaan oleva muistomerkki tulee oikaista. Vaaralliset kivet voidaan hautausmaan työntekijöiden toimesta joutua kumoamaan.

Muistomerkki voi kallistua esimerkiksi arkun maatumisen myötä, routivan maan tai puiden juurien noustessa tai laskiessa. Hautakivi on oikaistava siten, ettei muistomerkki aiheuta tapaturman vaaraa. Oikaisun voi tehdä itse tai oikaisutyön voi tilata hautakiviliikkeestä. Oikaisu tulee tehdä pohjakiveä suoristamalla. Muistomerkin ja pohjakiven väliin ei tule asettaa kiilaa.

  • Reunakivien rajaaman alueen kunnossapito. Seurakunta ei leikkaa nurmikkoa reunakivialueen sisäpuolelta, omaisten vastuulla on huolehtia reunakivien rajaaman alueen hoidosta. Mikäli haudassa on reunakiveys, hoidoksi riittää pintahiekan kunnossapito rikkakasvittomana.
  • Kukka-alueen syvyys on arkkuhautapaikalla enintään 35 cm muistomerkin aluskivestä ulospäin ja uurnahautapaikalla 25 cm muistomerkin aluskivestä ulospäin. Kukka-alueen leveys on enintään muistomerkin levyinen.

    Kukka-allas tulisi upottaa maahan niin, että yläreuna on maan pinnan tasolla. Kukka-alueen reunuksena ei voi käyttää irtokiviä tai muita maasta kohoavia elementtejä.

  • Muistoesineistä huolehtiminen. Omaiset vastaavat haudoille tuotujen kukkien, koriste-esineiden ja lyhtyjen hoidosta. Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei tulisi tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasisia maljakoita. Led-kynttilät ovat ongelmajätettä, ethän tuo niitä haudoille.

Muisto- ja tuhkalehdoille voi jättää kukkia ja kynttilöitä.

Hautauksen jälkeen haudalle lasketut kukkalaitteet tulisi poistaa 14 päivän kuluessa hautauksesta. Nurmikko istutetaan yleensä vasta hautakiven asennuksen jälkeen.