Haudan hallinta-aika

Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 30 vuotta. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun hallinta-aika on kulunut umpeen. Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä siten, että haudan koskemattomuusaika (15 vuotta) ylittää haudan hallinta-ajan.

Omaisilla ei usein ole tietoa määräajoista ja seurakunta haluaa varmistaa omaisilta haluavatko he säilyttää haudan suvun hallinnassa, eli jatkaa haudan hallintaa. Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos hautaan liittyvät yhteystiedot ovat ajan tasalla sekä haudalle asetetaan päättyvästä hallinta-ajasta kertova tiedote. Hautaoikeuden jatkamisesta peritään hautaustoimen hinnaston mukainen hautasijamaksu.

Haudan hallinta-aikaa voi jatkaa 10, 20 tai 30 vuodeksi oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi.

Ellei kuulutukseen reagoida ja hallinta-aika kuluu umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Mikäli omaiset haluavat muistomerkin itselleen, sen voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä.

Haudasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, ja haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltija täyttää hautapaikan luovutuslomakkeen, jolla hauta luovutetaan seurakunnalle. Samalla voi luopua muistomerkistä.

Vuoden 2022 aikana päättyvät hallinta-ajat

Seurakunta on käynnistänyt kuulutusmenettelyn haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä vuoden 2022 aikana. Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajalle jatkoa. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräajaksi lunastetun haudan hallinta-aika on kulunut umpeen. (Lista haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Kuka tahansa vainajan omainen voi jatkaa hallinta-aikaa. Hallinta-ajan jatkamista koskevan maksun maksaminen ei tuo etuoikeutta hautaan eikä muuta kirkkolain mukaista hautausjärjestystä. Hautaoikeuden haltija, mikäli sellaisesta on aiemmin sovittu, säilyy entisellään.

Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajan jatkoa 10, 20 tai 30 vuodeksi. Haudan hallinta-ajan jatkamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan hautatoimen hinnaston mukainen hautapaikkamaksu (vuonna 2022 hinnastossa 240 €). Mikäli haluat jatkaa haudan hallinta-aikaa

  • ota yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi tai
  • täytä lomake www.hattulanseurakunta.fi/kuulutukset

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi luopua ennen kuulutusajan päättymistä. Mikäli muiden omaisten kanssa keskusteltuanne ette halua jatkaa haudan hallinta-aikaa

  • voitte tulostaa hautapaikan luovutuslomakkeen ja toimittaa se täytettynä osoitteeseen: Hattulan seurakunta, seurakuntatoimisto, Parolantie 45, 13720 Parola tai skannattuna hattula.seurakunta@evl.fi.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 30.9.2023 mennessä.

Vuoden 2023 aikana päättyvät hallinta-ajat

Seurakunta on käynnistänyt kuulutusmenettelyn haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä vuoden 2023 aikana. Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajalle jatkoa. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräajaksi lunastetun haudan hallinta-aika on kulunut umpeen. (Lista haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Kuka tahansa vainajan omainen voi jatkaa hallinta-aikaa. Hallinta-ajan jatkamista koskevan maksun maksaminen ei tuo etuoikeutta hautaan eikä muuta kirkkolain mukaista hautausjärjestystä. Hautaoikeuden haltija, mikäli sellaisesta on aiemmin sovittu, säilyy entisellään.

Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajan jatkoa 10, 20 tai 30 vuodeksi. Haudan hallinta-ajan jatkamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan hautatoimen hinnaston mukainen hautapaikkamaksu (vuonna 2023 hinnastossa 240 € ja 2024 270 €). Mikäli haluat jatkaa haudan hallinta-aikaa

  • ota yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi tai
  • täytä lomake www.hattulanseurakunta.fi/kuulutukset

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi luopua ennen kuulutusajan päättymistä. Mikäli muiden omaisten kanssa keskusteltuanne ette halua jatkaa haudan hallinta-aikaa

  • voitte tulostaa hautapaikan luovutuslomakkeen ja toimittaa se täytettynä osoitteeseen: Hattulan seurakunta, seurakuntatoimisto, Parolantie 45, 13720 Parola tai skannattuna hattula.seurakunta@evl.fi.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 31.8.2024 mennessä.

Luettelo seurakunnalle palautuneista haudoista

Seurakunta käynnistää vuosittain kuulutusmenettelyn haudoista, joiden hallinta-aika päättyy sen vuoden aikana. 

Luettelo haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä joiden hallinta-aika on päättynyt ennen 31.12.2021, joiden hallinta-aikaa ei ole jatkettu määräaikaan 30.9.2022 mennessä ja ovat palautuneet seurakunnalle (kirkkoneuvosto 25.10.2022, 98 §). Omaisille annettu mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 30.4.2023 mennessä. Muistomerkit poistettu seurakunnan toimesta kesän 2023 aikana.

Hautaoikeuden jatkaminen

Hautaoikeuden jatkaminen

Täyttämällä tiedot lomakkeelle, saat laskumuotoisen tarjouksen hallinta-ajan jatkamisesta 30 vuodeksi.

Haluan tarjouksen hallinta-ajan jatkamisesta:
Valitse vaihtoehto
Valitse hautasmaa, jolla hauta sijaitsee
Hattulan hautausmaa on ns. uudella kirkolla ja Pyhän Ristin hautausmaa on ns. vanhalla kirkolla.
Kuinka pitkäksi aikaa haudan hallinta-aikaa jatketaan
Jos eivät ole tiedossa, jätä tyhjäksi.
Haudatun sukunimi, etunimi ja hautausvuosi, mikäli se on tiedossa