Haudan hallinta-aika

Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 30 vuotta. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun hallinta-aika on kulunut umpeen. Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Mikäli hautaan haudataan myöhemmin vainaja, haudan hallinta-aikaa tulee lunastaa vähintään koskemattomuusajan (25 vuotta) verran.

Omaisilla ei usein ole tietoa määräajoista ja seurakunta haluaa varmistaa omaisilta haluavatko he säilyttää haudan suvun hallinnassa, eli jatkaa haudan hallintaa. Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos hautaan liittyvät yhteystiedot ovat ajan tasalla sekä haudalle asetetaan päättyvästä hallinta-ajasta kertova tiedote. Hautaoikeuden jatkamisesta peritään hautaustoimen hinnaston mukainen hautasijamaksu.

Haudan hallinta-aikaa voi jatkaa 10, 20 tai 30 vuodeksi oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi.

Ellei kuulutukseen reagoida ja hallinta-aika kuluu umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Mikäli omaiset haluavat muistomerkin itselleen, sen voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä.

Haudasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, ja haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltija täyttää hautapaikan luovutuslomakkeen,Linkki avautuu uudessa välilehdessä jolla hauta luovutetaan seurakunnalle. Samalla voi luopua muistomerkistä.

Vuoden 2023 aikana päättyvät hallinta-ajat

Seurakunta on käynnistänyt kuulutusmenettelyn haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä vuoden 2023 aikana. Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajalle jatkoa. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräajaksi lunastetun haudan hallinta-aika on kulunut umpeen. (Lista haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Kuka tahansa vainajan omainen voi jatkaa hallinta-aikaa. Hallinta-ajan jatkamista koskevan maksun maksaminen ei tuo etuoikeutta hautaan eikä muuta kirkkolain mukaista hautausjärjestystä. Hautaoikeuden haltija, mikäli sellaisesta on aiemmin sovittu, säilyy entisellään.

Omaisille tarjotaan haudan hallinta-ajan jatkoa 10, 20 tai 30 vuodeksi. Haudan hallinta-ajan jatkamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan hautatoimen hinnaston mukainen hautapaikkamaksu (vuonna 2023 hinnastossa 240 € ja 2024 270 €). Mikäli haluat jatkaa haudan hallinta-aikaa

  • ota yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi tai
  • täytä lomake www.hattulanseurakunta.fi/kuulutukset

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi luopua ennen kuulutusajan päättymistä. Mikäli muiden omaisten kanssa keskusteltuanne ette halua jatkaa haudan hallinta-aikaa

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 31.8.2024 mennessä.

Luettelo seurakunnalle palautuneista haudoista

Seurakunta käynnistää vuosittain kuulutusmenettelyn haudoista, joiden hallinta-aika päättyy sen vuoden aikana. 

Luettelo haudoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä joiden hallinta-aika on päättynyt ennen 31.12.2022, joiden hallinta-aikaa ei ole jatkettu määräaikaan 30.9.2023 mennessä ja ovat palautuneet seurakunnalle (kirkkoneuvosto 17.10.2023, 87 §). Omaisille on annettu mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 30.4.2024 mennessä. Muistomerkit poistetaan seurakunnan toimesta kesän 2024 aikana.