Haudan hallinta-aika

Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 30 vuotta. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun hallinta-aika on kulunut umpeen. Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä siten, että haudan koskemattomuusaika (15 vuotta) ylittää haudan hallinta-ajan.

Omaisilla ei usein ole tietoa määräajoista ja seurakunta haluaa varmistaa omaisilta haluavatko he säilyttää haudan suvun hallinnassa, eli jatkaa haudan hallintaa. Tiedottaminen tehdään haudalle laitettavalla tiedotekyltillä (kuulutus) sekä kirjeellä, jos hautaan liittyvät yhteystiedot ovat ajan tasalla. Hautaoikeuden jatkamisesta peritään hautaustoimen hinnaston mukainen hautasijamaksu.

Haudan hallinta-aikaa voi jatkaa 30 vuodeksi oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon, puh. 03 6311 520 / hattula.seurakunta@evl.fi.

Ellei kuulutukseen reagoida ja hallinta-aika kuluu umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Mikäli omaiset haluavat muistomerkin itselleen, sen voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä.

Haudasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, ja haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltija täyttää hautapaikan luovutuslomakkeen, jolla hauta luovutetaan seurakunnalle. Samalla voi luopua muistomerkistä.

Luettelo seurakunnalle palautuneista haudoista

Luettelo haudoista joiden hallinta-aikaa ei ole jatkettu määräaikaan mennessä ja jotka ovat palautuneet seurakunnalle (kirkkoneuvosto 9.6.2021, 59 §).

Haudan uudelleen lunastus on mahdollista ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon 03 6311 540.

Haudoille on asetettu violetti tiedote kuulutuksesta. Hautaoikeuden halitijalle tarjotaan tilaisuus poistaa muistomerkki haudalta. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu 31.1.2022 mennessä, se siirtyy seurakunnan omistukseen vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 5 luku 14 §). 

Hautaoikeuden jatkaminen

Hautaoikeuden jatkaminen

Täyttämällä tiedot lomakkeelle, saat laskumuotoisen tarjouksen hallinta-ajan jatkamisesta 30 vuodeksi.

Haluan tarjouksen hallinta-ajan jatkamisesta:
Valitse vaihtoehto
Valitse hautasmaa, jolla hauta sijaitsee
Hattulan hautausmaa on ns. uudella kirkolla ja Pyhän Ristin hautausmaa on ns. vanhalla kirkolla.
Jos eivät ole tiedossa, jätä tyhjäksi.
Haudatun sukunimi, etunimi ja hautausvuosi, mikäli se on tiedossa