Kirkkoneuvoston 2023-2024 jäsenet


Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä talouspäällikkö.


Tia Kymäläinen

talouspäällikkö
Parolantie 45
13720 Parola

Virkavapaalla l. kesälomalla 1.-28.7.2024.

Taloushallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi sekä henkilöstöhallinto.