Tietosuoja Hattulan seurakunnassa

Arvostamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojaan kuuluvat kaikki ne oikeudet, jotka turvaavat jokaisen yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyssä.

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kirjuri-järjestelmässä ylläpidetään kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien jäsentietoja. Rekisteristä annetaan tietoja esim. perintökaaren vahvistamiseen erilaisiin virallisiin tarkoituksiin virkatodistuspyynnöllä. Seurakunnan jäsenten tietoja käytetään seurakunnan toiminnan järjestämiseen: mm. yhteydenpitoon seurakuntalisiin, rippikoulutoimintaan ja esimerkiksi avioliiton esteiden tutkintaan. Seurakunnalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Kirjuri-järjestelmä on vahvasti suojattu ja siihen on pääsy vain henkilöillä, joilla on erikseen tarpeen mukaan rajatut oikeudet. Kaikkia seurakunnan työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Kirkkohallitus.

Hattulan seurakunnalla on myös asiakasrekistereitä, jotka syntyvät erilaisten kirkollisten toimitusten varausten yhteydessä, seurakunnan järjestämien leirien, retkien ja kerhojen ilmoittautumisten yhteydessä. Näihin rekisteriin tiedot tulevat asiakkaiden itse ilmoittamina. Tietoihin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, jotka niitä työssään (esim. leirien ja retkien turvallisuuden takaaminen, laskutus) tarvitsevat.

Tietosuojavastaava

Hattulan seurakunnan tietosuojavaltuutettu on Tampereen seurakuntayhtymän suunnittelija Mika Akkanen, 050 4411567, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Hattulan seurakunnassa kaikesta henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta vastaa kirkkoherra Jyrki Rauhala, 045 6578 777, jyrki.rauhala@evl.fi

Hattulan seurakunnan rekisteriselosteet