Hattulan seurakunnassa on haettavana kirkkoherran virka 9.6.2023 klo 15 mennessä

Hattulan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.5.2024 lukien.

Viran palkkaus on KirVESTES K20 hinnoitteluryhmän mukaan 5 100 euroa. Viran hoitamiseen tarvitaan autoa.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. (KJ 6:10 §). Kirkkoherran viran hakijan on liitettävä hakemusasiakirjoihin tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot (KL 6:16 § 4 mom.). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Rekrytoinnissa mahdollisesti käytetään soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja kirkkoherran virasta antaa kirkkoherra Virpi Järvinen p. 045 657 8777, virpi.jarvinen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 9.6.2023 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä kirkon nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoRekry-palvelun sähköisellä hakulomakkeella Kirkkoherra - Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli - KirkkoRekry

Tuomiokapitulin haastattelutyöryhmä haastattelee virkaa hakeneet 12.6.2023 klo 10.00 alkaen.