Muistomerkki

Muistomerkin hankinnassa on huomioitava hautausmaa- ja osastokohtaiset muistomerkkiohjeet. Muistomerkin hankkiminen haudalle ei ole pakollista. Uusi muistomerkki tai haudalla jo olevien muistomerkkien muuttaminen vaativat aina luvan. Muistomerkkisuunnitelmat hyväksyy seurakunnan talouspäällikkö, joka vastaa hautausmaahallinnosta.

Olemassa olevien hautamuistomerkkien siirtäminen hautauksen ajaksi kuuluu omaisten velvollisuuksiin.

Hyvä muistomerkki on persoonallinen ja kertoo haudatusta vainajasta. Muistomerkki, jonka teksti tai kuva katsotaan loukkaavaksi tai hautausmaan arvolle sopimattomaksi tai jonka asennustapa on omiaan aiheuttamaan vaaraa hautausmaalla kävijöille tai hautausmaan henkilökunnalle, voidaan seurakunnan päätöksellä poistaa.

Vaarallinen muistomerkki

Kaatuneet, kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet ovat vaaraksi hautausmaalla vieraileville sekä hautausmaan työntekijöille. Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla.

Seurakunta merkitsee vaaralliseksi huomatut muistomerkit huomionauhalla. Lisäksi haudalle asetetaan muistomerkin oikaisukehotus. Nauhaa tai kylttiä ei tule poistaa ennen kuin asia on hoidettu. Välitöntä vaaraa aiheuttavat muistomerkit voidaan seurakunnan toimesta kumota.

Hautamuistomerkin oikaisun voi tehdä itse tai oikaisutyön voi tilata hautakiviliikkeestä. Oikaisu tulee tehdä pohjakiveä suoristamalla. Muistomerkin ja pohjakiven väliin ei tule asettaa kiilaa.

Muistomerkkien oikaisun toivotaan tapahtuvan hoitohaudoilla ennen kesäkuun alussa alkavaa kesäkukkien istuttamista. Seurakunta voi kieltäytyä hoitamasta hautaa, jonka muistomerkki aiheuttaa tapaturman vaaran.