Hattulan seurakunnan hautausmaat

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät pitävät yllä yleisiä hautausmaita Suomessa. Hattulan seurakunta ylläpitää kolmea hautausmaata: Hattulan hautausmaa, Pyhän Ristin hautausmaa ja Tyrvännön hautausmaa.

Jokaisella hattulalaisella on oikeus tulla haudatuksi Hattulan seurakunnan hautausmaille. Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä on seurakunnan alueella. Lisäksi hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta perittävät maksut tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Ulkopaikkakuntalaisille maksut ovat korkeammat.

Hauta-asioista ja haudanhoidosta löytyy enemmän tietoa täältä.

Ohjeita hautausmaalla kävijöille

Emme suosittele led-kynttilöiden käyttöä. Led-kynttilät ovat elektroniikkaromua, joiden kierrätykseen hautausmailla ei ole mahdollisuutta.

Hautausmailla on keräysastioita maatuvalle jätteelle, joihin tulee laittaa vain kompostoituvaa jätettä. Kukkalaitteiden muoviosat kuuluvat sekajätteeseen.

Keväisin vedet pyritään saamaan päälle äitienpäiväksi.