Hymyilevä kolumbialainen tyttö, kuvaaja Meeri Koutaniemi

Lähetys- ja avustustyö

HALUATKO

* olla mukana tukemassa luterilaisia kirkkoja Etiopiassa, Boliviassa ja Indonesiassa?

* tukea Raamatun kääntämistä Venäjän vähemmistökielille?

mahdollistaa orpolasten koulunkäyntiä ja seurakuntatyötä Ugandaan asettuneiden pakolaisten parissa?

* rahoittaa Raamattujen jakelua Lähi-idässä?

* vaikuttaa siihen, että sanomaa Jeesuksesta voidaan levittää sähköisten viestimien välityksellä sinnekin, mihin kristittyjä lähetystyöntekijöitä ei päästetä?

 

JOS vastasit myönteisesti yhteenkään näistä kysymyksistä, voit esimerkiksi...

* ...Hattulan kirkossa sytyttää kynttilän lähetyskynttelikköön palamaan tilaisuuden ajaksi (0,50 € / kynttilä, vuoden 2024 kohde Pohjois-Sumatran kylissä).

* ...tarjoutua leipomaan tai keittämään ja tarjoilemaan kahvia ja teetä jossakin tilaisuudessa, jossa kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.

* ...rukoilla seurakunnan nimikkolähettien puolesta yksin ja yhdessä muiden kanssa.

* ...lähteä mukaan lähetyspiirin toimintaan.

Ja vuoden lopulla Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksien kolehti menee Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen!

Lähetystyö pähkinänkuoressa:

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan kastamaan ja opettamaan sekä perustamaan seurakuntia. 
Lähetystyö jakaa erityisosaamista ympäri maailmaa ja tukee seurakuntien työtä siellä, missä seurakunnilla on pulaa koulutetuista työn­tekijöistä.

On ilo jakaa siitä hyvästä, mitä meillä on ‒ siksi Suo­mestakin lähetetään moniin maihin lähetystyöntekijöitä. Lisäksi tuemme niitä toimijoita, jotka kääntävät Raamattua ja toimittavat ja lähettävät kristillisiä ohjelmia radion, television ja internetin välityksellä.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat eivät itse toimi lähetystyöntekijöi­den työnantajina vaan tukevat lähetysjärjestöjä.  Ne ovat lähetystyöhön eri­koistuneita yhdistyksiä, jotka lähettä­vät eri alojen ammattilaisia lähetys­työhön ja osoit­tavat näille tehtävät.

Nimikkolähetti on lähetystyöntekijä, jonka tukemisesta seurakunta on tehnyt monivuotisen sopimuksen lähetysjärjestön kanssa. 

Hattulan seurakunnalla on myös nimikkokohteita: tuemme heitä, vaikka paikan päällä ei olisi suoma­laista lähetystyön­teki­jää.

Lähi-idässä nimikkokohteinamme ovat kristil­linen satelliittitelevisio­toiminta ja pipliaseurojen raamattutyö.

Uusimpina kohteinamme ovat luterilaiset sisarkirkkomme Indonesiassa ja Boliviassa. Molemmissa maissa luterilaiset ovat pieni vähem­mistö.  Gereja Kristen Lutheran Indonesia (GKLI) tukee uusien seurakuntien syntymistä ja diakoniatyön aloittamista Indonesiassa seuduilla, joissa on paljon uskon­tojen sekoittumista. Boliviassa Iglesia Evangélica Luterana Boliviana (IELB) vaikuttaa maan alku­peräiskansojen keskuudessa. Suo­men Lähetysseura järjestää seura­kuntamme tuella koulutusta kirkon jäsenille.  IELB:n omiin hank­keisiin kuuluu mm. puhtaan juomaveden järjestäminen kyläyhteisöihin.

Hattulassa on Katinalan lähetyspiiri, joka tukee köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä Maurita­niassa.

Vuoden 2024 vuosikohteemme:

Vuonna 2024 seurakuntamme erityisenä vuosikohteena on kylien yhteisökehitysprojekti Sumatralla, Indonesiassa. Projektin toteutuksesta vastaa Lähetysyhdistys Kylväjä, jolle tuki osoitetaan. Vuosikohteelle kerätään varoja muun muassa kirkon lähetyskynttelikön tuloista.

Kylien yhteisökehitysprojekti Indonesiassa

  • Yhteisökehitysprojekti toimii Pohjois-Sumatralla, Pantai Labun alueen kolmessa kylässä.

  • Projektin tavoitteena on parantaa äitien ja alle kouluikäisten lasten terveydenhoitoa, koulujen opetusta ja perheiden toimeentuloa.

  • Projekti alkoi vuonna 2020 ja päättyy tällä tietoa vuoden 2024 lopussa.

Aikaisempina vuosikohteinamme ovat olleet orpolasten koulunkäynnin tukeminen Etelä-Sudanin pakolaisleireillä (2023), Lähi-itään lähetettävät kristilliset satelliittitelevisio-ohjelmat sekä Lähetyslentäjien sairaankuljetuslennot Tansaniassa.

Lähetystyön lisäksi Suomen ev.-lut. kirkko vaikuttaa maailmalla Kirkon ulkomaanavun (KUA) kautta.  Viime vuosina Kirkon Ulkomaanapu on mm. rakentanut ja ylläpitänyt kouluja alueilla, joilla luonnonkatastrofit tai pakolaisuus ovat vieneet lapsilta ja nuorilta koulunkäynnin mahdollisuuden.  Kirkon ulkomaanapu myös rahoittaa hankkeita, joihin käytetään Yhteisvastuukeräyksessä kerättyjä varoja.  Tätä toimintaa kutsutaan kansainväliseksi diakoniaksi.