Hymyilevä kolumbialainen tyttö, kuvaaja Meeri Koutaniemi

Lähetys- ja avustustyö

HALUATKO

* olla mukana tukemassa luterilaisia kirkkoja Etiopiassa, Boliviassa ja Indonesiassa?

* tukea Raamatun kääntämistä Venäjän vähemmistökielille?  (Itänaapurissa kun puhutaan kymmenittäin muitakin kieliä kuin venäjää...)

* rahoittaa Raamattujen jakelua Lähi-idässä?  (Alueella on vanhastaan paljon kristittyjä, mutta viime vuosina he ovat olleet ahtaalla.  Toisaalta Raamattu kiinnostaa monia sellaisiakin, jotka eivät ole kristittyjä.)

* vaikuttaa siihen, että sanomaa Jeesuksesta voidaan levittää sähköisten viestimien välityksellä sinnekin, mihin kristittyjä lähetystyöntekijöitä ei päästetä?


JOS vastasit myönteisesti yhteenkään näistä kysymyksistä, voit esimerkiksi...

* ...Hattulan kirkkoon tullessasi sujauttaa lantin lähetyskynttelikön lippaaseen ja sytyttää kynttilän (tai useammankin) palamaan tilaisuuden ajaksi (0,50 € / kynttilä).

* ...tarjoutua leipomaan tai keittämään ja tarjoilemaan kahvia ja teetä jossakin tilaisuudessa, jossa kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.  (Kun koronavirus hellittää, niin tarjoiluja voidaan taas järjestää...)

* ...rukoilla seurakunnan nimikkolähettien puolesta yksin ja yhdessä muiden kanssa (usein rukousaiheena messussa).

Ja tulethan taas vuoden lopulla laulamaan Kauneimpia joululauluja, kolehti Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen!  (Tekee hyvää!)

Lisätietoja antaa kappalainen Jouni Salko nykäise hihasta tai soita 044 7474050.

Lähetys käynnissä

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan kastamaan ja opettamaan, jotta syntyisi seurakuntia.  Kun seurakuntia syntyy, lähetystyö jatkuu niiden tukemisena etenkin köyhillä alueilla ja siellä, missä seurakunnilla on pulaa koulutetuista työntekijöistä.

Olisi väärin pitää itsellämme hyvä, jonka olemme saaneet ‒ siksi Suomestakin lähetetään moniin maihin lähetystyöntekijöitä ja tuemme niitä, jotka kääntävät Raamattua ja toimittavat ja lähettävät kristillisiä ohjelmia radion, television ja internetin välityksellä.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat eivät itse toimi lähetystyöntekijöiden työnantajina, vaan ne kantavat vastuuta lähetystehtävästään tukemalla lähetysjärjestöjä.  Ne ovat lähetystyöhön erikoistuneita yhdistyksiä, jotka kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.

Nimikkolähetti on lähetystyöntekijä, jonka tukemisesta seurakunta on tehnyt sopimuksen lähetysjärjestön kanssa.  Hattulan seurakunnalla on kolme nimikkolähettiä, jotka työkausiensa välillä käyvät luonamme.  Lisäksi Hattulan seurakunta on sitoutunut rahoittamaan muutamia kohteita kuten televisio-ohjelmia ja Raamattujen levittämistä Lähi-idässä.

Vuosina 2021 ja 2022 seurakuntamme erityisenä vuosikohteena, johon kerätään varoja mm. kirkon lähetyskyntteliköllä, ovat juuri mainitut televisio-ohjelmat Lähi-idässä.  SAT-7 -kanava tuottaa ja lähettää satelliittien välityksellä kristillisiä ohjelmia.  Emme lähetä Hattulasta rahaa suoraan Lähi-itään, vaan tukemme perillemenosta huolehtii Medialähetys Sanansaattajat, tuttavallisemmin "SanSa".  (Vuonna 2020 vuosikohteenamme olivat MAF:n eli Lähetyslentäjien sairaankuljetuslennot Tansanian vaikeakulkuisilla alueilla.)

Lähetystyön lisäksi Suomen ev.-lut. kirkko vaikuttaa maailmalla Kirkon ulkomaanavun (KUA) kautta.  Viime vuosina Kirkon Ulkomaanapu on mm. rakentanut ja ylläpitänyt kouluja alueilla, jossa luonnonkatastrofit tai pakolaisuus ovat vieneet lapsilta ja nuorilta koulunkäynnin mahdollisuuden.  Kirkon ulkomaanapu myös rahoittaa hankkeita, joihin käytetään Yhteisvastuukeräyksessä kerättyjä varoja.  Tätä toimintaa kutsutaan kansainväliseksi diakoniaksi.

Ota yhteyttä

kappalainen (osa-aik.)
Parolantie 45
13720 Parola

Pastori kypsässä keski-iässä löysi monien pätkätöiden jälkeen itselleen vakituisen paikan Hattulan seurakunnasta vuonna 2017 ja muutti tänne.  Kappalaisen virassa teen osani kaikille papeille kuuluvista töistä:  saarnaan, messuan, kastan ja hautaan, tapaan seurakuntalaisia ja vierailen hoitolaitoksissa.  Vuoden 2022 alkupuoliskolla olin ykkösriparin pappi.  Lisäksi huolehdin seurakunnan lähetystyöhön ja aikuistyöhön liittyvistä asioista.  Kuluvan vuoden loppuun asti hoidan virkaani osa-aikaisesti (70 %), mikä tarkoittaa työpäivien määrän vähentämistä, kun seurakuntapapin työaikaa ei muuten mitata.

Syksyllä 2022 esitin kahden työtoverini kanssa vaalihaasteen Hattulan seurakuntalaisille:  jos kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa riittävän moni äänioikeutettu antaa äänensä kelle tahansa ehdokkaalle, karvoja katoaa.  Lupasin, että 925:stä äänestä (äänestysprosentti 16,1) ajan partani pois, ja kun hyväksyttyjä ääniä tuli yhteensä 944, partani lähti myöhään vaalipäivän iltana.  Pysyttelen nyt jonkin aikaa parrattomana, minkä vuoksi valokuvani täällä yhteystietoluettelossa on päivitetty :)
Tuhannestakahdestasadasta äänestä olisin ottanut kirkkaanpunaisen irokeesikampauksen, mutta tuohon tavoitteeseen seurakuntalaiset eivät aivan yltäneet.