Kolumbialainen tyttö kuva: Meeri Koutaniemi

Lähetys- ja avustustyö

HALUATKO

* olla mukana tukemassa pientä luterilaista kirkkoa Senegalissa, Länsi-Afrikassa?

* tukea Raamatun kääntämistä Venäjän vähemmistökielille?  (Itänaapurissa kun puhutaan kymmenittäin muitakin kieliä kuin venäjää...)

* auttaa Nepalin kristittyjä kouluttamaan seurakuntien vastuunkantajia ja uusia työntekijöitä?

* mahdollistaa Kaukasuksella työskentevän suomalaisen pariskunnan työtä?

* rahoittaa Raamattujen jakelua Lähi-idässä?  (Esimerkiksi Irakin kristityt ovat olleet viime vuosina ahtaalla.  Monet ovat paenneet kodeistaan ja menettäneet omaisuutensa kirjoja myöten.)

* vaikuttaa siihen, että sanomaa Jeesuksesta voidaan levittää sähköisten viestimien välityksellä sinnekin, mihin kristittyjä lähetystyöntekijöitä ei päästetä?

 

JOS vastasit myönteisesti yhteenkään näistä kysymyksistä, voit esimerkiksi...

* ...Hattulan kirkkoon tullessasi sujauttaa lantin lähetyskynttelikön lippaaseen ja sytyttää kynttilän (tai useammankin) palamaan tilaisuuden ajaksi (0,50 € / kynttilä).

* ...liittyä seurakunnan nimikkolähettien lähettäjärenkaaseen ja saada heiltä postia.

* ...tarjoutua leipomaan tai keittämään ja tarjoilemaan kahvia ja teetä jossakin tilaisuudessa, jossa kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.

* ...rukoilla seurakunnan nimikkolähettien puolesta yksin ja yhdessä muiden kanssa (usein rukousaiheena messussa).

Lisätietoja antaa kappalainen Jouni Salko nykäise hihasta tai soita 044 7474050.

Missio Dei = Jumalan lähetys

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan kastamaan ja opettamaan, jotta syntyisi seurakuntia.  Kun seurakuntia syntyy, lähetystyö jatkuu niiden tukemisena etenkin köyhillä alueilla ja siellä, missä seurakunnilla on pulaa koulutetuista työntekijöistä.

Olisi väärin pitää itsellämme hyvä, jonka olemme saaneet ‒ siksi Suomestakin lähetetään moniin maihin lähetystyöntekijöitä ja tuemme niitä, jotka kääntävät Raamattua ja toimittavat ja lähettävät kristillisiä ohjelmia radion, television ja internetin välityksellä.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat eivät itse toimi lähetystyöntekijöiden työnantajina, vaan ne kantavat vastuuta lähetystehtävästään tukemalla lähetysjärjestöjä.  Suomen ev.-lut. kirkko on hyväksynyt lähetysjärjestöikseen seitsemän lähetystyöhön erikoistunutta yhdistystä, jotka kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.

Nimikkolähetti on lähetystyöntekijä, jonka tukemisesta seurakunta on tehnyt sopimuksen lähetysjärjestön kanssa.  Hattulan seurakunnalla on viisi nimikkolähettiä, jotka työkausiensa välillä käyvät luonamme.  Lisäksi Hattulan seurakunta on sitoutunut rahoittamaan muutamia kohteita kuten televisio-ohjelmia ja Raamattujen levittämistä Lähi-idässä.  Joitakin vuosia sitten rahoitimme Nepalissa teologisen seminaarin asuntolan laajennusta, jotta syrjäseuduilta tulevilla opiskelijoilla olisi katto päänsä päällä, ja sitä ennen diakonien täydennyskouluttamista papeiksi Namibiassa.

Lähetystyön lisäksi Suomen ev.-lut. kirkko vaikuttaa maailmalla Kirkon ulkomaanavun (KUA) kautta.  Viime vuosina Kirkon Ulkomaanapu on mm. rakentanut ja ylläpitänyt kouluja alueilla, jossa luonnonkatastrofit tai pakolaisuus ovat vieneet lapsilta ja nuorilta koulunkäynnin mahdollisuuden.  Kirkon ulkomaanapu myös rahoittaa hankkeita, joihin käytetään Yhteisvastuukeräyksessä kerättyjä varoja.  Tätä toimintaa kutsutaan kansainväliseksi diakoniaksi.

Vuosikymmeniä sitten, kun Suomen maaseudun kylissä oli enemmän asukkaita, monessa kylässä oli oma lähetyspiiri tai diakoniapiiri.  Hattulassa toimivat vielä Katinalan lähetyspiiri ja Valteen-Salimäen diakoniapiiri, jotka kokoontuvat usein kodeissa.

Ota yhteyttä

kappalainen
Pappilanniementie 9
13880 Hattula

Pastori kypsässä keski-iässä löysi monien pätkätöiden jälkeen itselleen vakituisen paikan Hattulan seurakunnasta vuonna 2017 ja muutti tänne.  Kappalaisen virassa huolehdin mm. tiedotukseen, lähetystyöhön ja aikuistyöhön liittyvistä asioista.  Tietysti teen myös osani kaikille papeille kuuluvista töistä:  saarnaan, messuan, kastan ja hautaan.  Vuonna 2019 olin ykkösriparin pappi.

Minut vihittiin pappisvirkaan vuonna 1990 Kuopiossa, ja ehdin saada kuukausipalkkaa papin töistä neljältätoista eri seurakunnalta Suomessa ennen asettumistani Hattulaan.  Viimeksi ennen tänne tuloani olin määräaikaisissa tehtävissä Someron seurakunnassa vajaan kolmen vuoden ajan.  Seurakuntapapin töiden lisäksi olen ollut myös lähetystyössä (1995-98 Namibiassa), kriisinhallintajoukon sotilaspappina (2013-14 Afganistanissa), opettajan sijaisena, freelance-kielenkääntäjänä ja koti-isänä.  (Ainoa lapseni on jo aikuinen eikä asu täällä päin.)