Hymyilevä kolumbialainen tyttö, kuvaaja Meeri Koutaniemi

Lähetys- ja avustustyö

HALUATKO

* olla mukana tukemassa luterilaisia kirkkoja Etiopiassa, Boliviassa ja Indonesiassa?

* tukea Raamatun kääntämistä Venäjän vähemmistökielille?  (Itänaapurissa kun puhutaan kymmenittäin muitakin kieliä kuin venäjää...)

mahdollistaa orpolasten koulunkäyntiä ja seurakuntatyötä Ugandaan asettuneiden pakolaisten parissa?

* rahoittaa Raamattujen jakelua Lähi-idässä?  (Alueella on vanhastaan paljon kristittyjä, mutta viime vuosina he ovat olleet ahtaalla.  Toisaalta Raamattu kiinnostaa monia sellaisiakin, jotka eivät ole kristittyjä.)

* vaikuttaa siihen, että sanomaa Jeesuksesta voidaan levittää sähköisten viestimien välityksellä sinnekin, mihin kristittyjä lähetystyöntekijöitä ei päästetä?

 

JOS vastasit myönteisesti yhteenkään näistä kysymyksistä, voit esimerkiksi...

* ...Hattulan kirkkoon tullessasi sujauttaa lantin lähetyskynttelikön lippaaseen ja sytyttää kynttilän (tai useammankin) palamaan tilaisuuden ajaksi (0,50 € / kynttilä, vuonna 2023 kohde Ugandassa).

* ...tarjoutua leipomaan tai keittämään ja tarjoilemaan kahvia ja teetä jossakin tilaisuudessa, jossa kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.

* ...rukoilla seurakunnan nimikkolähettien puolesta yksin ja yhdessä muiden kanssa (usein rukousaiheena messussa).

Ja tulethan taas vuoden lopulla laulamaan Kauneimpia joululauluja, kolehti Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen!  (Tekee hyvää!)

Lähetys käynnissä

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan kastamaan ja opettamaan, jotta syntyisi seurakuntia.  Kun seurakuntia syntyy, lähetystyö jatkuu niiden tukemisena etenkin köyhillä alueilla ja siellä, missä seurakunnilla on pulaa koulutetuista työntekijöistä.

Olisi väärin pitää itsellämme hyvä, jonka olemme saaneet ‒ siksi Suomestakin lähetetään moniin maihin lähetystyöntekijöitä ja tuemme niitä, jotka kääntävät Raamattua ja toimittavat ja lähettävät kristillisiä ohjelmia radion, television ja internetin välityksellä.

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat eivät itse toimi lähetystyöntekijöiden työnantajina, vaan ne kantavat vastuuta lähetystehtävästään tukemalla lähetysjärjestöjä.  Ne ovat lähetystyöhön erikoistuneita yhdistyksiä, jotka kouluttavat ja lähettävät eri alojen ammattilaisia lähetystyöhön ja osoittavat näille tehtävät.

Nimikkolähetti on lähetystyöntekijä, jonka tukemisesta seurakunta on tehnyt sopimuksen lähetysjärjestön kanssa.  Hattulan seurakunnalla on kolme nimikkolähettiä, jotka työkausiensa välillä käyvät luonamme.  Lisäksi Hattulan seurakunta on sitoutunut rahoittamaan muutamia kohteita kuten televisio-ohjelmia ja Raamattujen levittämistä Lähi-idässä.

Vuonna 2023 seurakuntamme erityisenä vuosikohteena, johon kerätään varoja mm. kirkon lähetyskyntteliköllä, on orpolasten koulunkäynnin sekä seurakuntatyön tukeminen Etelä-Sudanista tulleiden pakolaisten leireillä Ugandan pohjoisosassa.  Ugandassa asuu noin puolitoista miljoonaa pakolaista, ja heidän parissaan toimii Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijöitä.  (Mainittu yhdistys täyttää juuri 150 vuotta, joskaan lähetystyötä se ei ole tehnyt ihan niin kauan.)  Aikaisempina vuosikohteinamme ovat olleet Lähi-itään lähetettävät kristilliset satelliittitelevisio-ohjelmat sekä Lähetyslentäjien sairaankuljetuslennot Tansaniassa.

Lähetystyön lisäksi Suomen ev.-lut. kirkko vaikuttaa maailmalla Kirkon ulkomaanavun (KUA) kautta.  Viime vuosina Kirkon Ulkomaanapu on mm. rakentanut ja ylläpitänyt kouluja alueilla, joilla luonnonkatastrofit tai pakolaisuus ovat vieneet lapsilta ja nuorilta koulunkäynnin mahdollisuuden.  Kirkon ulkomaanapu myös rahoittaa hankkeita, joihin käytetään Yhteisvastuukeräyksessä kerättyjä varoja.  Tätä toimintaa kutsutaan kansainväliseksi diakoniaksi.