Yhteisvastuu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike. Keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”. Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto ohjataan seuraavasti

 • 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan.
 • 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön. Hattulassa osuus kohdennetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen seurakunnan kouluyhteistyön kautta koulujen pienryhmätoimintaan.
 • 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Vuoden 2023 erityiskohteena on työ Keniassa.

Oman seurakunnan keräykseen voit lahjoittaa

 • MobilePay 88036 (Hattulan seurakunnan lahjoitusnumero).
 • Nettilahjoitus linkistä lahjoitussivulle
 • Suorat tilinumerot, viite 302067
  Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  OP FI14 5000 0120 2362 28

Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639 voimassa toistaiseksi; Ahvenanmaalla ÅLR/2022/9229 1.1 - 31.12.2023 asti.

Avun vievät perille Aseman Lapset ry, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja Kirkon Ulkomaanapu. Lämmin kiitos lahjastasi!

#yhteisvastuu2023

Lisää tietoa Yhteisvastuukeräyksestä:
www.yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

YouTube-video

Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän