seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaalit 2018 Hattulassa

Marraskuun vaaleissa valitaan Hattulan seurakunnan kirkkovaltuusto nelivuotiskaudeksi 2019‒2022.  Kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä, jotka eivät saa olla seurakunnan työntekijöitä.  Kirkkovaltuusto päättää mm. seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarviosta, rakennushankkeista, kiinteistöjen myynnistä, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä joidenkin avoimeksi tulevien virkojen täyttämisestä.  Kirkkovaltuusto myös nimittää jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon ja vaalilautakuntaan.  Kirkkovaltuuston jäsenillä on äänioikeus kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa ja hiippakunnan piispan vaalissa.

Ehdokasasettelu päättyi 17. syyskuuta.  Nykyisistä valtuutetuista on ehdolla 12, ja lisäksi 21 muuta ehdokasta.  Ehdokkaat numeroitiin vaalia varten 1. lokakuuta.  Tiedot ehdokkaista ja vaaleista postitetaan lokakuun aikana kaikille Hattulan seurakunnassa äänioikeutetuille.

Ehdokkaat

I lista:  HATTULAN KANSALLINEN SEURAKUNTAVÄKI
2
LINDSTEDT Päivi erityisopettaja, Parola; 3 LINDSTEDT Tarja, komisario, Parola;  4 TAST Anssi, eläinlääkäri, varatoimitusjohtaja, Hurttala; 5 ERKAMO Katri, maat.-metsät. maisteri, Retula; 6 LAMMIA Kari, koneasentaja, Parola; 7 PELKONEN Sari, erityisopettaja, Lepaa; 8 YLI-PIRILÄ Pia, sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Katinala; 9 NYKÄNEN Arto, rehtori (eläkkeellä), Pekola; 10 YLITALO Leila, matkailuyrittäjä, yo-merkonomi, Etelä-Hattula; 11 MANSIKKA Helena, kirjanpitäjä, Parola.

II lista:  HATTULAN DEMARIT ry
12
HEINO Jarmo, rakennusmies, pajaohjaaja, Rahkoila; 13 MONONEN Petteri, hitsaaja, Pappilanniemi; 14 PERKIÖ Marjatta, eläkeläinen, Tyrväntö; 15 LILJA Lasse, yrittäjä, Pekola.

III lista:  KESKIRYHMIEN SEURAKUNTAVÄKI
16
AITOLA Nina, palvelupäällikkö, sairaanhoitaja, Tenhola; 17 HEIKKILÄ Joonas, nuorisotyöntekijä, Parola; 18 HEIKKILÄ Taina, lääkäri, Parola; 19 HYYRYNEN Piia, yksityinen perhepäivähoitaja, Suontaka; 20 HÖÖK Sari, rakennusalan yrittäjä, Kouvala; 21 KETO Anne, kouluohjaaja, Tyrväntö; 22 KOPONEN Timo, yliluutnantti, opistoupseeri, Tenhola; 23 KUJANPÄÄ Sari, toimistosihteeri, Ihalempi; 24 LOKINPERÄ Pirkko, kasv.tiet. maisteri, luokanopettaja, Parolannummi; 25 NASI Silja, fysioterapeutti, yrittäjä, Rahkoila; 26 OJALA Sirkka-Liisa, puutarhuri, Pelkola; 27 ORMALA Heli, opettaja, eläkeläinen, Parola; 28 SALVISTO Teemu, maaseutuyrittäjä, Salimäki; 29 SUOMAA Jussi, agronomi, Ihalempi; 30 TILUS Johanna, lääkäri, Hurttala; 31 UUSIKYLÄ Sissi, sairaanhoitaja, Parola; 32 VIITALA Jaakko, maanmittausinsinööri, DI, Parola; 33 VIRTANEN Kari, postityöntekijä, Parola; 34 YRJÖLÄ Erkki, yo-merkonomi, Parola.

Äänestäminen

Äänestää voi joko ennakkoon 6.-10. marraskuuta tai varsinaisena vaalipäivänä 18. marraskuuta.  Toisin kuin aikaisemmissa seurakuntavaaleissa, Juteinitalossa voi äänestää jokaisena ennakkoäänestyspäivänä, kun taas varsinaisena vaalipäivänä äänestetään vain Hattulan kirkossa.

Ennakkoäänestyspaikat ovat:

- Juteinitalo (Kauppatie 3, Parola) tiistaista lauantaihin 6.‒10. marraskuuta päivittäin kello 9‒18,
- Seurakunnan toimistotilat (Pappilanniementie 9, Hattula) tiistaista torstaihin 6.‒8. marraskuuta päivittäin kello 9‒13,
- Nuorisotila Huilis (Jaakonkuja 5, Parola) tiistaina 6.11. ja torstaina 8.11., kumpanakin päivänä kello 14‒18, sekä
- Tyrvännön kirkko (Kirkkomäki 10, Tyrväntö) lauantaina 10. marraskuuta kello 15‒18.

Ennakkoon voi äänestää myös Suomen ev.-lut. kirkon muiden seurakuntien ennakkoäänestyspaikoissa.  Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle.

Varsinaisena vaalipäivänä, valvomisen sunnuntaina 18. marraskuuta äänestys alkaa Hattulan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11.00, ja jatkuu siellä kello 20:een asti.  Vaalin tulos selviää myöhemmin illalla.

MUISTA ÄÄNESTÄÄ MARRASKUUSSA!

Käytä ääntäsi seurakuntavaaleissa - sillä on merkitystä

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018 Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018.

Äänestäjälle

Seurakuntavaalit 2018

Ennakkoäänestys
6.–10.11.2018

Vaalipäivä
18.11.2018

#minunkirkkoni