Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentin vuodelle 2023

Hattulan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,50 % vuodesta 2019 alkaen. Kirkollisveroprosentti on muihin seurakuntiin nähden erittäin maltillisella tasolla, kun koko kirkon tuloveroprosenttien keskiarvo vuonna 2021 oli 1,67. Kaikista seurakunnista yli 75 %:lla kirkollisveroprosentti on enemmän kuin 1,50.

Hattulan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 26.9.2022 kokouksessaan, että kirkollisveroprosenttia lasketaan ensi vuoden alusta 1,45 prosenttiin. Veroprosentissa on huomioitu ensi vuoden alusta voimaan tuleva verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. 

Sote-uudistuksesta johtuva seurakuntakohtainen kirkollisveroprosentin alentamispaine on Hattulassa 0,07 prosenttiyksikköä (perustuu Valtiovarainministeriön laskelmiin). Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta. Laskelmaan perustuen tuloveroprosentin alentamispaine Hattulassa on 0,05 prosenttiyksikköä, jolloin suosituksen mukainen uusi veroprosentti on 1,45.

Hattulan seurakunnassa on ennakoitu vähenevien jäsenmäärien aiheuttamaa verotulojen laskua jo useamman vuoden ajan, verotulojen korotuspainetta ei toistaiseksi ole. Tilanne voi muuttua jos kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat merkittävästi entisestään.

Maksamallasi kirkollisverolla on merkitystä. Olet omalta osaltasi tukemassa seurakuntamme ruohonjuuritason työtä ihmisten parissa sekä kaiken ikäisten ihmisten hyväksi. Seurakunnan perustyön lisäksi työntekijät toimivat lapsi- ja nuorisotyössä sekä perhetyössä. Kirkon diakoniatyöntekijät auttavat heitä, joilla on vaikeaa. Lisäksi kirkko ylläpitää kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita kuten kirkkoja ja hautausmaita, jotka vaativat ylläpitoa ja kunnostusta.

27.9.2022 09.32