Uutislistaukseen

Hattulan seurakunnalle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi ensimmäistä kertaa

Kirkkohallituksen virastokollegio on myöntänyt 20.10.2022 kokouksessaan Hattulan seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2022–2026. Seurakunta haki Kirkon ympäristödiplomia ensimmäistä kertaa.

Ympäristödiplomin auditointi suoritettiin Hattulan seurakunnassa 21.2.2022. 

Auditointitilaisuudessa katselmoitiin ympäristökatselmus, ympäristökatselmuksen pisteytystaulukko ja kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöohjelma.

Auditoinnin tuloksena todettiin, että ympäristökatselmuksessa toteutuvat Kirkon ympäristödiplomissa vaadittavat minimikriteerit. Vapaavalintaisista kohteista lisäpisteitä kertyi 163, mikä ylitti selkeästi vaadittavan minimimäärän (100 pistettä).

Kirkkohallitus päätti Kirkon ympäristödiplomin perustamisesta vuonna 2001. Se on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa.

Kirkkoneuvosto nimesi 24.2.2021 Hattulan seurakunnan ympäristövastaavaksi talouspäällikkö Tia Kymäläisen ja muut ympäristötyöryhmän jäsenet:  kirkkoherra Virpi Järvinen sekä luottamushenkilöt Katri Erkamo ja Jussi Suomaa. Ympäristötyöryhmän tehtäviin ympäristöohjelman laatimisen lisäksi kuuluu mm.  ympäristölainsäädännön muutosten seuranta, yhteistyö sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa, ympäristöohjelman toteutumisen valvonta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä diplomin uusintahaun käynnistäminen. Ympäristödiplomin valmisteluprosessiin osallistuivat kaikki Hattulan seurakunnan työntekijät.

Lisätiedot:

Hattulan seurakunnan ympäristövastaava, talouspäällikkö Tia Kymäläinen, p. 044 7474 307, tia.kymalainen@evl.fi
 

Lue lisää: Kirkon ympäristödiplomin käsikirja - evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

28.10.2022 08.18