Uutislistaukseen

Kirkkoherra eläkkeelle vuoden päästä

hymyilevä rovasti papin virkapaita yllään

Hattulan seurakunnan kirkkoherra, rovasti Virpi Järvinen, on irtisanoutunut virastaan 1.5.2024 lukien.  Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on todennut irtisanoutumisen maaliskuun istunnossaan.  Virpi Järvinen aloitti Hattulan seurakunnan työntekijänä vuonna 2006 ja oli ensin seurakuntapastorina ja sitten kappalaisena ennen kuin hänet valittiin kirkkoherraksi vuonna 2016.

Irtisanoutumisen myötä on aloitettu valmistelut uuden kirkkoherran valitsemiseksi Hattulan seurakuntaan.  Ensi vaiheessa seurakunnan luottamushenkilöt ottavat kantaa vaalitapaan.  Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus pyytää hiippakunnan tuomiokapitulilta, että suoritetaan välillinen vaali, jossa valinnan tekee kirkkovaltuusto itse.  Muussa tapauksessa vaali on entiseen tapaan välitön, niin että täysi-ikäiset seurakuntalaiset äänestävät, kenestä tulee uusi kirkkoherra.  Vasta sitten, kun vaalitavasta on päätetty, tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi.  Tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja, mikäli on tulossa välitön vaali, asettaa korkeintaan kolme hakijaa vaalisijoille.  Tavoitteena on, että vaali voitaisiin suorittaa jo vuoden 2023 syksyllä.

Jokaisessa paikallisseurakunnassa on johtavana viranhaltijana pappi, joka hoitaa kirkkoherran virkaa.  Kirkkoherra on vastuussa siitä, että jumalanpalvelukset ja muu hengellinen työ tulevat hoidetuiksi oikein, kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.  Kirkkoherralla on myös hallinnollisia tehtäviä.  Itsenäisessä seurakuntataloudessa, kuten Hattulassa, kirkkoherra toimii seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajana.  Kirkkoherra on monien työntekijöiden esimies ja valvoo kirkonarkistoa.

Kun uusi kirkkoherra on valittu ja hän on aloittanut työnsä, hiippakunnan piispa asettaa hänet virkaansa seurakunnan jumalanpalveluksessa.

18.4.2023 15.09