Uutislistaukseen

Kuulutukset Hattulan hautausmailla

piirros hattulan hautausmaalta_1-0.tif

Hattulan seurakunta on käynnistänyt kuulutusmenettelyt koskien hoitamattomia hautoja sekä haudan hallinta-ajan päättymisiä Hattulan, Pyhän Ristin ja Tyrvännön hautausmailla. Haudoille asetettujen tiedotteiden tarkoituksena on etsiä yhteyttä omaisiin ja muistuttaa haudanhoitovelvoitteesta tai kertoa päättyneestä hallinta-ajasta. Kuulutuksien lisäksi haudoille on asetettu muistomerkkien oikaisukehotuksia sekä vaaralliseksi huomatut muistomerkit on merkitty huomionauhalla.

Haudoille joita kuulutus koskee, on asetettu tiedote kuulutuksesta. Kuulutus voi siis koskea joko haudan hallinta-ajan päättymistä tai haudan hoitamattomuutta. Tiedoksiannot on lähetetty myös postitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat olleet ajan tasalla.

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Haudan hallinta-aika Hattulan hautausmailla on 30 vuotta. Aikaisemmin oikeuden hautaan on voinut lunastaa 50 vuodeksi. Myös ainaishautoja on aikanaan luovutettu, näissä tapauksissa hallinta on voimassa niin kauan kuin hautaa hoidetaan.

Hattulan hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä. Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Hattulan seurakunta haluaa kuitenkin varmistaa, että omaisilla on tieto hautaoikeuden päättymisestä ja tarjota hallinta-ajan jatkoa 30 vuodeksi. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi myös luopua.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 31.5.2021 mennessä. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä, on nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan verkkosivuilla. Lisätietoja haudan hallinta-ajasta sekä lomake hautaoikeuden jatkamiselle löytyy täältä.

Hoitamattoman haudan kunnostuskehotus

Vastuu haudan hoidosta ja muistomerkin turvallisuudesta on hautaoikeuden haltijalla eli omaisilla. Hattulan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja hoitamattomuuden osalta. Kirkkoneuvosto on antanut kunnostuskehotuksen haudoille, joiden hoito on laiminlyöty useamman peräkkäisen vuoden ajan. Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli asiaa ei ole hoidettu kuulutusajan loppuun 31.5.2021 mennessä.

Hauta katsotaan hoitamattomaksi jos kukka-alueella kasvaa häiritsevästi rikkaruohoja, haudalla on pensaiden tai puiden taimia, muistomerkki on kaatunut/kallistunut/kaatumaisillaan tai reunakivet ovat kallistuneet tai niiden rajaamaa aluetta ei ole hoidettu. Lisätietoja haudan hoidosta täältä. Luettelo hoitamattomista haudoista on nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan verkkosivuilla.

Haudoille asetetuissa tiedotteissa, hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan verkkosivuilla on lisätietoja kuulutuksiin liittyen.

Vaaralliset muistomerkit

Kaatuneet, kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet ovat vaaraksi hautausmaalla vieraileville sekä hautausmaan työntekijöille. Kuulutusten lisäksi haudoille, joiden muistomerkki on vastikään kaatunut tai kaatumaisillaan, on asetettu keltaisia muistomerkin oikaisukehotuksia sekä huomionauhaa kehottamaan haudan haltijaa huolehtimaan muistomerkin oikaisemisesta.

Oikaisun voi tehdä itse tai oikaistyön voi tilata hautakiviliikkeestä. Oikaisu tulee tehdä pohjakiveä suoristamalla. Muistomerkin ja pohjakiven väliin ei tule asettaa kiilaa.

Lisätietoja talouspäällikkö Tia Kymäläinen 044 7474 307

6.5.2020 07.56