Uutislistaukseen

Kuulutusmenettely haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt/päättymässä

20.9.2021 13.51

Hattulan seurakunta on käynnistänyt kuulutusmenettelyn koskien hautoja, joiden hallinta-aika päättyy kuluvan vuoden aikana Hattulan, Pyhän Ristin ja Tyrvännön hautausmailla. Haudoille asetettujen tiedotteiden tarkoituksena on etsiä yhteyttä omaisiin ja kertoa päättyneestä/päättyvästä hallinta-ajasta. 

Haudoille joita kuulutus koskee, on asetettu tiedote kuulutuksesta. Tiedoksianto on lähetetty myös postitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat olleet ajan tasalla.

Haudan hallinta-aika Hattulan hautausmailla on 30 vuotta. Aikaisemmin oikeuden hautaan on voinut lunastaa 50 vuodeksi. Myös ainaishautoja on aikanaan luovutettu, näissä tapauksissa hallinta on voimassa niin kauan kuin hautaa hoidetaan.

Jatkossa päättyvien hallinta-aikojen kuulutukset käynnistetään vuosittain. Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Hattulan seurakunta haluaa kuitenkin varmistaa, että omaisilla on tieto hautaoikeuden päättymisestä ja tarjota hallinta-ajan jatkoa 30 vuodeksi. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi myös luopua.

Hauta palautuu seurakunnan haltuun, mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu kuulutusajan loppuun 30.9.2022 mennessä. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä, on nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla sekä seurakunnan verkkosivuilla. Lisätietoja haudan hallinta-ajasta sekä lomake hautaoikeuden jatkamiselle löytyy täältä.

Lisätietoja: seurakuntatoimisto 03 6311 520 tai talouspäällikkö Tia Kymäläinen 044 7474 307